Inga Ängsteg på Viltskadecenter vill ha vargjakt i Sala-Heby.
Foto: Ove Nyström Inga Ängsteg på Viltskadecenter vill ha vargjakt i Sala-Heby.

Viltskadecenter säger ja till vargjakt

Vargangreppen mot jakthundar i Sala-Heby är tre gånger fler än normalt i ett vargrevir. Viltskadecenter på Grimsö forskningsstation tycker därför att Naturvårdsverket ska bevilja vargjakt i området Sala-Heby.
– Det är sannolikt att det är en och samma varg som angripit åtminstone tre av de fyra hundarna, kommenterar Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig för Viltskadecenter.

Därmed är det ytterligare en tung instans som vill ha skyddsjakt i området sedan de två berörda länsstyrelserna tillstyrkt ansökningen om skyddsjakt på varg.

Viltskadecenter motiverar tillstyrkandet med att det är mycket ovanligt att en ensam varg angriper tre hundar under samma jaktsäsong.

Enligt Inga Ängsteg är det sannolikt en annan varg som dödade en tax norr om Västerås.

Viltskadecenter stöder utlåtandet på statistik över antalet jaktkortslösare.

I Sala-Heby finns cirka 90 jägare per hundra kvadratkilometer. Men när det gäller 22 vargrevir i länen Värmland, Örebro och Dalarna är det endast cirka 40 jaktkortslösare per hundra kvadratkilometer.

– Därmed går det att anta att det jagas lite mer än dubbelt så ofta med löshund i Sala-Heby, förklarar Inga Ängsteg.

Tre gånger fler angrepp än normalt

Statistik över vargangrepp på hundar i andra vargrevir visar att det angrips lite fler än en jakthund per år om det finns 90 jaktkortslösare i ett område på hundra kvadratkilometer.

Det är alltså tre gånger fler jakthundar som angripits i Sala-Heby under en jaktsäsong med hund jämfört med hur vargar beter sig normalt i ett vargrevir.

– Att ge tillstånd till skyddsjakt på en varg som angripit tre hundar under samma säsong innebär att en varg som orsakat avsevärt mer skada än de flesta andra vargar avlägsnas. Dessutom undviks risken för att angreppen fortsätter under både innevarande och kommande säsonger, skriver Inga Ängsteg till Naturvårdsverket

Slutligen bedömer Viltskadecenter att den aktuella vargens ”olyckliga” start minskat människors tolerans för varg i området.

– Tillåts den vargen i Heby-Sala området angripa fler hundar eller tamdjur kommer detta att ytterligare försvåra framtida etablering av varg, inte bara i det aktuella området, utan även i angränsande län, tillägger Inga Ängsteg.