Riksdagen röstade ner regeringens förslag om ett förbud mot utfodring av vilt.
Foto: smishonja / Shutterstock.com Riksdagen röstade ner regeringens förslag om ett förbud mot utfodring av vilt.

Viltutfodringsförbud föll i riksdagen

Regeringens förslag om ett förbud mot utfodring av vilt röstades ner av riksdagen på onsdagen, skriver ATL.

Regeringen har i sitt förslag till ändringar i jaktlagstiftningen tagit upp frågan om utfodring av vilt och att regering eller ansvarig myndighet ska kunna utfärda förbud eller villkor för utfodring av vilt.
På onsdagen debatterades detta i riksdagen och förslaget röstades ner av allianspartierna och Sverigedemokraterna. 
– Det finns bättre sätt att komma åt avarterna än generella förbud och ingrepp i äganderätten, sa Åsa Coenraads (M) när frågan debatterades i riksdagen.
Riskdagen uppmanar också regeringen att ändra reglerna kring användandet av åtelkameror, så att det i stället för tillstånd bara ska behövas en anmälning.
Förslaget om att domstolsförhandlingar som handlar om jakt på varg, björn, lo, järv eller kungsörn ska handläggas skyndsamt röstades igenom av riksdagen.