Foto: Mostphotos EU:s mäktigaset, kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, betraktar den växande vargpopulationen som ett hot mot den europeiska boskapsnäringen.

Von der Leyen om vargen: ”Hitta riktade lösningar”

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är förhoppningsfull efter dagens besked från kommissionen. Hon betraktar vargkoncentrationen som ”en verklig fara”.

Bernkonventionen

• Bernkonventionen är en regional naturvårdskonvention för Europa och delar av Afrika för att skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljöer.
• Till konventionen hör listor över strikt skyddade växtarter och strikt skyddade djurarter, liksom skyddade djurarter och förbjudna metoder för att döda, fånga eller på annat sätt exploatera arter.
• Mellanstatligt avtal som tillkom 1979 och omfattar över 50 stater, inklusive alla EU:s länder.
• EU har absolut majoritet i Bernkonventionen och kan anta sina egna förslag.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

EU-Kommissionens förslag om nedlistning av vargen enligt Bernkonventionen slog ner som en bomb. I ett pressmeddelande kommenterar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förslaget:

– Vargarnas återkomst är goda nyheter för den biologiska mångfalden i Europa. Men koncentrationen av vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara, särskilt för boskap. För att hantera kritiska vargkoncentrationer mer aktivt har de lokala myndigheterna efterfrågat mer flexibilitet, säger hon och tillägger:

– EU-nivån bör underlätta detta, och den process som kommissionen inledde i dag är ett viktigt steg. Jag är djupt övertygad om att vi kan och kommer att hitta riktade lösningar för att skydda både den biologiska mångfalden och vår försörjning på landsbygden.