Foto: Anna Förster Förbundsordförande Solveig Larsson under JRF:s årsstämma.

Skarpt EU-förslag: nedlista vargen

EU-kommissionen föreslår en nedlistning av vargen. Nästa steg blir att genomföra detta inom art- och habitatdirektivet. ”Jag tackar för den här julklappen”, kommenterar JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

EU-kommissionens föreslår att vargen ska nedlistas enligt Bernkonventionen. Detta är en förutsättning för att samma sak ska kunna göras under art- och habitatdirektivet – som är EU:s implementering av Bernkonventionen.

Absolut majoritet

EU har absolut majoritet i Bernkonventionen, men medlemsstaterna måste enas om att gå vidare med kommissionens förslag, något som görs med kvalificerad majoritet.

Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsordförande, Solveig Larsson, kommenterar beskedet:

– Jag tackar för den här julklappen som äntligen kommer efter många års paketerande från Nordisk jägarsamvirke, säger hon och fortsätter:

– Den svenska nuvarande regeringens strategiska arbete har nu fått en rosett och blivit klart.

Utnyttja undantag

Enligt ett pressmeddelande från kommissionen noteras att medlemsländerna i väntan på nästa steg för att nedlista vargen fullt ut kan stödja sig på undantagen för att hantera arten – en signal till myndigheterna inför beslut kopplade till licensjakt.

– Tidigare har bara kommissionsordföranden uttalat sig, nu gör också miljökommissionären och jordbrukskommissionären det, ett styrkebesked, säger Solveig Larsson.