VVO fick inte besluta om björnjakt

Även kammarrätten i Sundsvall slår fast att ett viltvårdsområde inte har rätt att fatta beslut om områdesjakt på björn. Detta sedan ett viltvårdsområde i Jämtland överklagat förvaltningsrättens dom.

Jakt & Jägare skrev om fallet i augusti 2010 och artikeln finns här.
En markägare i ett viltvårdsområde i Jämtland överklagade viltvårdsområdets beslut för jaktåret 2009/10 att jaga björn över hela viltvårdsområdet, så kallad områdesjakt. Länsstyrelsen konstaterade att viltvårdsområdet inte har rätt att fatta sådana beslut, varpå viltvårdsområdet överklagade till förvaltningsrätten i Härnösand, som kom fram till samma bedömning.
Viltvårdsområdet överklagade domen till kammarrätten, som i förra veckan kom fram till målet ska avskrivas eftersom frågan gäller jaktåret 2009/2010. Dock konstaterar kammarrätten att förvaltningsrättens bedömning framstår som riktig.

Bara hjort, älg och småvilt
Förvaltningsrätten hänvisar i sin dom både till lagen och lagens förarbeten och konstaterar att viltvårdsområden får ta beslut om gemensamhets- och områdesjakt bara när det gäller älg, hjort, rådjur och annat småvilt.
Vidare pekar förvaltningsrätten på att lagstiftningen tydligt anger att beslut om områdes- eller gemensamhetsjakt på de fyra stora rovdjuren och vildsvin bara får tas vid enskilda tillfällen (begränsade i tid) och när det uppenbart behövs för att begränsa skador – dvs skyddsjakt.

Gammalmodig lagstiftning
I kommentarer till domen ansåg både Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, och Sven Johansson, jurist vid Jägareförbundet, att lagen om viltvårdsområden har blivit otidsenlig och kom till i en tid då frågor om till exempel vildsvinsjakt, björnjakt och lojakt inte var lika aktuella.
Jägareförbundet menar att ett beslut om områdesjakt på björn kan vara lagligt om det framgår av viltvårdsområdets stadgar att det får fatta ett sådant beslut. Få viltvårdsområden har emellertid en sådan skrivning i stadgarna och det finns inga rättsfall på just den punkten. Så hela frågan befinner sig på ett juridiskt gungfly.
En lösning på problemet kan vara att jakträttsinnehavare (inte viltvårdsområdet) går ihop och skriver under ett dokument som reglerar hur jakten på björn ska bedrivas och administreras på de egna markerna.