Webbportaler för älgjakten

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en portal på internet för att underlätta och stimulera en mer flexibel älgförvaltning.

Efter årsskiftet har en ny lagstiftning införts som ska göra älgförvaltningen mer flexibel, faktabaserad och förankrad. Bland annat har särskilda älgförvaltningsgrupper skapats där markägare och jägare får en tydligare roll att förvalta älgstammen, bland annat genom samla in och utvärdera detaljerad kunskap om till exempel älgtäthet, trafikolyckor och skogsbete. Dessa kunskaper ska sedan omvandlas till planer för att få en älgstam i balans med andra samhällsintressen som skogsbruk och trafik, med mera.

En portal för att förenkla
För att älgförvaltningsgrupperna ska kunna genomföra detta och kunna överblicka och utvärdera all relevant information utvecklas en särskild internetportal av länsstyrelserna – Älgportalen. Tanken är att portalen ska göra det enklare att rapportera om fälld älg, betala fällavgifter och förse allmänheten med intressant information.
Portalen kommer vara i drift lagom till årets jakt, men kommer att utvecklas fortlöpande och beräknas vara helt klar till jaktstarten 2013.
Utvecklingen sker i samarbete mellan olika aktörer, som exemelvis Skogsstyrelsen, Polisen, skogsnäringen, jägarorganisationer och Naturvårdsverket.