Viltkött får grönt ljus i Världsnaturfondens nya Köttguide, där kött från olika djur klassas utifrån ett miljövänligt perspektiv.
Foto: sandravw87 / Shutterstock.com Viltkött får grönt ljus i Världsnaturfondens nya Köttguide, där kött från olika djur klassas utifrån ett miljövänligt perspektiv.

WWF ger grönt ljus för viltkött

Världsnaturfonden ger idag ut en Köttguide som ska hjälpa konsumenter att välja rätt kött med hänsyn till miljön, skriver Sveriges Radio.

– Sånt som faller väl ut i Köttguiden är till exempel sånt kött som är certifierat och har tydliga mervärden, naturbeteskött och ekologiska köttslag, säger Anna Richert, WWF:s ansvariga för Köttguiden, till Sveriges Radio.
Köttet i guiden rangordnas utifrån fyra kriterier, som alla är likvärdiga – klimatpåverkan, biologisk mångfald, användande av bekämpningsmedel i foderproduktionen och efter djurens välfärd. Köttet märks sedan med rött, gult eller grönt ljus.
Bland annat får svenskt ekologiskt eller kravcertifierat kött till störst del grönt ljus. På grund av att kor är idisslare dras helhetsbilden ner.

Vilt får helgrönt ljus
Allra mest får viltkött grönt ljus. Världsnaturfonden klassar älg, vildsvin, hjort och rådjur till vilt och även vilt som lever i hägn, som hjort, vildsvin och mufflon.
Enligt Världsnaturfondens bedömning är vilt en del av det naturliga ekosystemet och ingår inte i produktion som släpper ut växthusgaser. Dessutom äter de av naturen och det används inga bekämpningsmedel.