Foto: Shutterstock Trikintesterna fortsätter i år med nya statliga miljoner.

Ytterligare 10 miljoner till subventionerade trikintester

Under andra halvåret 2021 genomförde ackrediterade laboratorier närmare 39 000 trikintester. Under samma period betalade Livsmedelsverket ut över 4,6 miljoner för att finansiera testerna.

Det var i höstbudgeten för 2020 som 20 miljoner öronmärktes för att subventionera trikintester av vildsvin – med målet att öka jaktintresset och på sikt få ner stammen.

Vid halvårsskiftet förra året testades ett förenklat system som hanteras av Livsmedelsverket. Det bygger på att privatpersoner får varje prov subventionerat med 120 kronor.

40 000 tester

Mellan juli och december utbetalades 4 615 944 kronor i ersättning för närmare 40 000 trikintester utförda vid fem ackrediterade laboratorier.

Testsubventionerna fortsätter under innevarande år då en summa på tio miljoner finns för ändamålet under 2022.

I regeringens regleringsbrev till Jordbruksverket 2022 står:

Analyskostnader

”Livsmedelsverket får använda högst 30 000 000 kronor för ersättning till privatpersoner för analyskostnader av förekomsten av trikiner eller cesium-137 i vildsvinskött, varav högst 2 000 000 kronor får användas för Livsmedelsverkets administrationskostnader. För ersättningarna tillämpas förordningen (2021:576) om ersättning för vissa analyskostnader av vildsvinskött.”