Är det dags för allmän älgjakt?

Vi klarar av att förvalta i princip alla viltarter genom allmän jakt, varför inte älgen? När andra viltarter är på väg ner ökar vi viltvårdsinsatserna och skjuter mindre. Är vilstammen på väg upp ökar vi avskjutningen och klarar att hålla stammarna på en relativt konstant nivå. Vad är så speciellt med älgen?

Jag hörde för en tid sedan en intressant kommentar gällande vår svenska ”omhuldade” älgstam. Den kom från en som torde vara väl initierad i älgförvaltningen. Han sa:

”Älgstammen är på rätt nivå med ett antal års mellanrum, antingen är den på väg upp eller på väg ner.”

Denna kommentar plus min egen ringa erfarenhet har fått mig att fundera på om vi verkligen har och kommer att få parametrar för en meningsfull älgförvaltning. Eller är det bara en administrativ fördyrning och ett spel för gallerierna?

Vad är resultatet?

Det har forskats för miljontals kronor kring älgen och vad är resultatet?

Älgen äter skog, vissa träd hellre än andra. Älgen gör till och med skillnad på träd av samma art. Älgen äter även annat än skog, vilket ibland drabbar lantbrukarens grödor. Vissa lantbrukare drabbas mer än andra för även här är djuren selektiva.

Kronhjorten är känd för att barka gran men i vissa fall gör även älgen detta. Varför? Älgen vandrar, vissa mer än andra.

Vi har under åren fått en hel del forskarråd om hur vi bäst skall förvalta älgstammen, spara djuren och inrikta avskjutningen. Efter ett antal år vänder forskarna och rekommenderar tvärt om. Oj, gjorde vi fel innan?

Min ringa erfarenhet är att älgar födds, äter och fortplantar sig. Under den tiden rör älgarna sig på vad de uppfattar som bra biotoper. Detta medför att vissa marker bär mer älg än andra och det inom relativt små arealer. Variationen kan vara stor till och med inom en församling.

För stor eller liten älgstam

I dag hävdar vissa skogsägare, skogstjänstemän och lantbrukare att älgstammen på många håll är för stor. De flesta jägarna, tillsammans med vissa skogsägare, skogstjänstemän och lantbrukare hävdar att älgstammen är för liten och till och med obefintlig på vissa håll. Vad gäller?

Förmodligen ligger samtliga nära sanningen efter sina egna erfarenheter. Men vad händer när de som har upplever sig ha en låg älgstam, i till exempel ett älgskötselområde, lyckas ställa in jakten under ett eller flera år.

Jo, förmodligen att den mark som har bra biotoper i första hand får fler älgar och därmed mer skador medan den som har dåliga biotoper får en egen stam först när stammen är katastrofalt hög på andra håll.

Trafikolyckor med älg ökar

Nationella viltolycksrådet har presenterat ett ökat antal älgolyckor under 2006 i de flesta länen. Trots det har många områden helt ställt in eller infört kraftiga restriktioner i avskjutningen.

Visserligen har trafiken ökat men det gjorde den även under de år olyckorna minskade.

Så jag ställer frågan, är det inte dags för allmän jakt även på älg?

Jag är övertygad om att det är genomförbart och att ingen jägare är beredd att skjuta den sista älgen. Kanske måste man anpassa jakttiderna precis som man gjort med övrigt vilt.

Kom igen! Delta i debatten. Vad tycker du?

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...