Magnus Andersson, förbundsordförande för CUF, centerpartiets ungdomsförbund gillar inte ungmoderaternas vargutspel.
Foto: Stryngford Magnus Andersson, förbundsordförande för CUF, centerpartiets ungdomsförbund gillar inte ungmoderaternas vargutspel.

”Arrogans mot jägarna och landsbygden”

MUF, Moderata ungdomsförbundet tycker att skyddsjakten på varg har blivit en hetsjakt som hotar vargstammen. MUF-basen Niklas Wykman förstår inte problemen på landsbygden, kontrar Magnus Andersson, förbundsordförande för CUF, centerpartiets ungdomsförbund.
– Wykmans arrogans mot jägare och landsbygdsbefolkning gör mig uppriktigt förbannad, skriver han.

Wykman skriver i en debattartikel att vi måste sluta skjuta varg. Det är uppenbart att Wykman har tappat kopplingen till den del av Sverige som ligger utanför Stockholm. I många delar av Sverige är vargen ett reellt problem. Även om man knappast kan säga att vargen hotar människan, måste vi konstatera att många människor känner sig hotade av vargens närvaro. Mycket därför att den är ett hot mot tamdjuren, och därmed djurägarnas möjlighet till försörjning.

Hittills har det politiska Sverige varit ovilligt att lyssna på landsbygdsbefolkningens oro, men vi kan med glädje konstatera att alliansregeringen agerat annorlunda. Något som borgar för både en mer sansad vargdebatt, och en rovdjurspolitik med större legitimitet hos de människor som berörs av frågan.

Tvingas att bara se på när vargen anfaller?

Låt oss leka med tanken att en varg ger sig på min egendom, min boskap, ska jag då inte få försvara det som är mitt? Eller om vargen river det som många gånger är en familjemedlem, min hund. Ska jag då bara stå där och se på? Jag som liberal kan inte ställa mig bakom en sådan syn på ägandet. Och det handlar om en syn på ägande som heller aldrig tidigare funnits inom MUF.

Som förbundsordförande för ett av alliansens ungdomsförbund blir jag orolig över Niklas Wykmans syn på miljö och ägande. Moderata ungdomsförbundets logik att naturen tillhör en abstrakt allmänhet, torde i förlängningen rimligtvis leda till att naturen tillhör staten.

En död hand över landsbygden

Många är de naturreservat, statligt ägda skogar och naturmarker som lagt en död hand över utvecklingen på landsbygden, samtidigt som det knappast gjort att skogen mår bättre. Orsaken är enkel. Den som förvaltar sin egendom är beroende av att den finns kvar i morgon, medan ”allas egendom” blir till ingens. Jag är övertygad om att människor både vill och kan ta ansvar för miljön.

Wykman har dock rätt på en punkt. Vi måste säkerställa en livaktig vargstam. Men det görs inte genom att vi helt upphör med att skjuta varg. Det görs genom att se till att de vargar som finns i Sverige idag inte bara härstammar från ett och samma syskonpar. Med Wykmans strategi kommer vi ha fler vargar, men knappast en vargstam som är livskraftig och sund.

”Uppriktigt förbannad”

Wykmans arrogans mot jägare och landsbygdsbefolkning gör mig uppriktigt förbannad. Att hävda att en bonde som ser vargar attackera sin boskap eller hund och försvarar dem bedriver hetsjakt är ett uttalande som mig att fundera huruvida Niklas Wykman tror att människor vill väl. Med sådana tankar öppnar Niklas för nya regleringar, lagar och höjda skatter på snart sagt vilket område som helst – eftersom MUF inte längre verkar tro på att människor kan ha frihet under ansvar, något som länge varit MUF:s signum.

När det gäller just vargfrågan är det självklart att staten ska ta ett ansvar för att vi har en livskraftig vargstam, men det har inget att göra med att människor ska få sina får rivna, sina hundar dödade eller ha en familj som är rädd för att gå ut på kvällen. Det handlar om att få fler genetiska uppsättningar av vargar och inte en inavlad vargstam.

Magnus Andersson, förbundsordförande för centerpartiets ungdomsförbund.