Dags att bara fälla årskalvar i Blekinge

För ett år sedan var älgstammen så ung att bara en mindre del av den deltog i aveln. Om vi vill behålla den lilla älgstam vi har kan man inte skjuta fler än det antal kalvar som föds. Vi kunde därför bara fälla en så liten del av stammen att jägarna beslutade vidta mycket radikala åtgärder.

De flesta jägarna i Blekinge län ställde förra året upp på förslaget att bara fälla årskalvar för att de unga vuxna älgarna skulle hinna uppnå könsmogen ålder, så att det därmed föds fler.

I exempelvis Karlskrona östra fälldes bara ett vuxet djur och resten kalvar.

För ett år sedan var 74 procent av tjurarna ett år gamla. I dag är det kanske bara 10-15 procent.

För ett år sedan var över hälften av hondjuren ett år gamla och födde därmed ingen kalv. En grov uppskattning visar att i dag är över 40 procent av hondjuren två år gamla och över 40 procent är i åldersgruppen tre till 20 år.

Resultat efter ett år

Älgkorna är högproduktiva i åldern mellan fem och tio år. Detta visar att efter bara ett års återhållsamhet i jakt på vuxna älgar har nu de flesta djuren fysiska förutsättningar att delta i aveln. Man har anledning att tro att det redan nästa vår kommer att födas markant fler kalvar, som dessutom är större, med anledning av det funnits fler och äldre tjurar nu i höst.

Om vi nu under höstens jakt fäller de djur som har hunnit bli könsmogna kan var och en förstå att vi mister den utökade avelsbas som vi skapade under förra årets jakt.

Cirka 75 procent av länets jaktmark ingår i älgskötselområden som själva får besluta om sin avskjutning. Deras avsikter inför årets älgjakt varierar betydligt beroende hur långt de har hunnit i sin älgförvaltning.

Vissa ställer in jakten

Vissa ställer in jakten och vissa jagar bara kalv. Flera stora områden har beslutat att, vid sidan av hårt jakttryck på kalvar, tillåta att ett fåtal vuxna får fällas. Det kan vara en vuxen per många tusen hektar. Det är det så kallad avlysningsjakt, först till kvarnen.

När det beslutade fåtalet vuxna fällts inom skötselområdet återstår endast kalvjakt. Nästan alla är överens om att freda tjurar, så att vi på sikt skall få upp andelen tjurar till 40 procent.

Ett älgskötselområde i östra länsdelen låg själva så långt fram i arbetet att förbättra älgstammen att det var tveksamt om de kunde ansluta sig till att bara jaga kalv under förra året, de gjorde det ändå. Tyvärr sköts där för få kalvar i en förhållandevis högproduktiv population. Man har därför beslutat att i år fälla dessa som ettåringar och därtill ett stort antal årskalvar. Älgstammen får inte öka i antal, bara i kvalitet.

Sluta hänvisa till grannen

Inom A- och B-licensområden fattar länsstyrelsen ett beslut för hela länet. Där finns inte utrymme att besluta som skötselområdena, att på en areal motsvarande vart 25:e jaktområde få fälla ett ungt eller svagt vuxet djur. Länsstyrelsen har tilldelat minst ett valfritt djur per licensområde och sedan är det upp till jägarna att förvalta det förtroendet. Den gamla ursäkten, ”hade inte vi fällt det vuxna djuret så hade grannen gjort det”, måste vi bli av med. Ingen jägare vill väl fälla det djur som grannen sparade. När vi nu gemensamt ”sår för en rikare älgjakt” i framtiden är det väl ingen som vill äta av ”utsädet” för att berika sig själv? Många enskilda älglag vet inte något om dessa förvaltningsplaner inför årets jakt. De flesta har bara fått ett brev från länsstyrelsen och läst i tidningen att man har rätt att fälla ett valfritt djur. Jag vill därför här berätta hur man på större delen av länets arealer tänker fullfölja projektet från förra årets jakt. Då ställde nästan alla upp och man kan säga att det lyckades till 80 procent.

Vi vädjar till jägarna att inte fälla de vuxna älgar som vi sparade vid förra årets jakt.

Vi kan då redan nästa vår se resultatet av ett unikt projekt att snabbt återställa den älgstam som vi fördärvat under en lång rad av år.

Urban Vamstad, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Blekinge län