Foto: Shutterstock Sture Nilsson kräver att föreskrifterna för licensområden för älg ska tydliggöra markägarnas rätt till samarbete.

DEBATT: Ständiga förseningar med revideringen av älgjaktsföreskrifterna oroar

I många år har Sture Nilsson väntat på att Naturvårdsverket ska påbörja revideringen av föreskrifterna för jakt efter älg och kronhjort. Nu börjar han få dåliga vibbar.

Det är nu många år sedan jag fick besked av Christer Pettersson på Naturvårdsverket, att en upprevidering av föreskrifterna för jakt efter älg och kronhjort var inplanerad till kommande höst.

I dag kan jag utan överdrift påstå att höstarna har kommit och gått, utan att några revideringar har påbörjats. Hur många höstar som har passerat det kan jag inte säga, men många är det.

När nu inget hördes om dessa revideringar tog jag ånyo kontakt med Naturvårdsverket, närmare bestämt med Carl-Johan Lindström som är ansvarig för detta arbete i dag.

Inget prioriterat arbete

Svaret från honom var inte upplyftande. Han sa:

– Vi har inte inlett arbetet med att revidera föreskrifterna för förvaltningen av älg och kronhjort. Jag kan inte heller säga när det kommer att starta. Andra föreskrifter är mer prioriterade. När väl arbetet sätts i gång kommer vi att ta in synpunkter från berörda aktörer.

Det är ett svar som oroar mig, med tanke på när aviseringen av denna revidering gjordes, vilket var för många år sedan och än är de inte påbörjade. Det gör att jag börjar jag få dåliga ”vibbar”!

Är det möjligen inte tänkt att någon revidering av dessa föreskrifter ska göras?

Markägarnas rätt till samarbete

Kraven från bland andra mig är att föreskrifterna för licensområden för älg ska tydliggöra markägarnas rätt till samarbete, för att kunna ta till sig den del av licensälgarna som rättsligt ska tillfalla dem. Detta för att reglerna om en produktionsanpassad älgjakt ska anses vara uppfyllda.

Nu börjar jag misstänka att det möjligen kan finnas krafter inom Naturvårdsverket, eller närliggande intresseorganisationer, som inte vill släppa fram fastighetsägarna (skogsägarna) och ge dem vad som rätteligen tillhör dem och att det är därför som denna revidering inte kommer i gång?

Men jag hoppas att mina onda aningar endast är sådana och att en revidering kommer i gång inom kort.