Alla behövs i jakten, skriver Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.
Foto: Jägarnas Riksförbund Alla behövs i jakten, skriver Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

En utmaning i coronatider

Att delta i jakt är värdefullt för eget välbefinnande och för att vi ska nå uppsatta mål i förvaltningen. För att lyckas detta ovanliga år behöver vi göra arbetet lite annorlunda, och planera så att alla i riskgruppen kan delta, tycker JRF:s förbundsordförande.

Vi som gillar jakt och att vistas i naturen är väl rustade för att hantera den utmaning som social distansering innebär. Att vistas i skog och mark ger kraft och tröst och vi har möjlighet att göra nytta samtidigt. Det finns alltid lite mer att göra på jaktmarken och nu får vi även vistas på marker längre bort. Nu kan mer tid att utveckla samarbetet med vår bäste vän och jaktkamrat, hunden, finnas.

Måste vara möjligt att delta
Vi jägare tar stort samhällsansvar, genom att förvalta lokala viltstammar. Nu utökas det ansvaret med att ställa om jakten så att vi möjliggör för alla att delta. Vi behöver planera så att alla i riskgruppen kan medverka vid jakt. Det måste vara möjligt att kunna delta och sitta på pass samt gå med hund utan att behöva komma i närkontakt med andra.
Att delta i jakt är värdefullt för eget välbefinnande och för att vi ska nå uppsatta mål i förvaltningen. Det blir annorlunda när vi inte träffas på samma sätt i slaktboden, vid brasan och när viltet tas ur skogen. Samtidigt hörs finurliga kommentarer, som tidigare, över jaktradion och jaktglädje delas. Vi som inte tillhör riskgruppen får utföra mer av arbetet där vi fysiskt blir nära, medan personer i riskgruppen kan genomföra andra uppgifter, som till exempel att fixa pass och administration.
Alla behövs i jakten. Vi behöver bara göra det lite annorlunda detta ovanliga år för att lyckas.

Initiativ som stödjer jägare
I riksdagen har initiativ tagits som stödjer jägare och jakt i rovdjurspolitik och för jaktvapen. Tyvärr finns det inga tecken på att regeringen genomför dem i närtid. Förenklingen av marknadsföring av vildsvinskött har regeringen nu tvingat ner i utredandets klister, så vi saknar även denna säsong viktiga redskap för att enklare kunna erbjuda konsumenterna svenskt vildsvinskött och samtidigt hjälpa lantbruket.
Stöd av nationell överenskommelse hade kunnat trycka på för snabbare beslut och JRF var inte orsak till att LRF avbröt arbetet. JRF fortsätter att arbeta för en förenkling som gör det möjligt att anpassa de lokala viltstammarna så att jord- och skogsbruk kan bruka marken och producera mer produkter och därmed bidra till samhällsnytta. JRF arbetar för biotoper i lokal balans och stora insatser görs av jägare på många håll. Stort tack för det och håll ut!
En fin sommar tillönskas alla, var rädda om er och följ råd så att vi bekämpar coronaviruset!