Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).
Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).

EU skapar ofred i naturfrågor

Årets stämma i Jägarnas Riksförbund innebar bland annat ett vittnesmål från EU-parlamentarikern Christofer Fjellner om hur lyckade påtryckarkampanjer kan styra politiken. Det är sorgligt att ett så viktigt fredsprojekt, som EU är, orsakar ofred bland människor som vill arbeta med viktiga naturresursfrågor utifrån lokala förutsättningar, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Under hemfärd från Jägarnas Riksförbunds årliga höjdpunkt, förbundsårsstämman, får jag njuta av vårt avlånga lands vackra försommarskrud. 
Östergötlands bördiga fält skapar svenska flaggans färger när våroljeväxter blommar gult bredvid fält av lin som blommar så blått att det nästan ser ut som sjöar. 
Stämman hölls i Söderköping, nära Göta kanal och i historisk miljö på Söderköpingsbrunn. 
Det var ett utmärkt välordnat arrangemang skapat av vårt värddistrikt i Östergötland, tillsammans med kansliet och de övriga distriktens ombud, som med gott humör debatterade och fattade beslut i viktiga frågor.

Viktig inblick i EU-arbetet
Det blev en bra stämma som även gav möjlighet till viktig information till ombuden både kring EU:s arbete, genom EU-parlamentarikern Christofer Fjellner och läget avseende viltsjukdomar genom viltpatalog Erik Ågren från SVA. 
Fjellner gav mig en känsla av att EU-samarbetet idag nästan kan liknas vid ett byråkratiskt ”Babylons torn”, där EU-byråkratin bygger upp med alla möjliga byråkratiuppdrag och detaljregleringar. 
Besluten drivs sedan igenom av de organisationer som gör de mest anslående marknadskampanjerna vid EU-parlamentet, eftersom EU-parlamentarikerna själva oftast inte har någon egen kunskap eller uppfattning om dessa frågor utifrån erfarenheter. I denna bisarra röra blir frågor som löses bäst på lokal nivå, som jakt och viltvård, lätta offer! 
Det känns direkt sorgligt att ett så viktigt fredsprojekt, som EU är, orsakar ofred bland människor som vill arbeta med viktiga naturresursfrågor utifrån lokala förutsättningar, genom att EU känner sig tvingat att besluta om saker som EU inte borde lägga tid på. Men, som Fjellner underströk, EU känner sig tvingat att agera när olika aktörer övertygande upplyser EU om att ett EU-ingripande behövs…
Stämman antog enhälligt ett uttalande som uppmanar regeringen och andra beslutsfattare att stå upp för att förvaltning av vilt och jakt ska beslutas nationellt och att omoderna internationella naturbevarande direktiv inte ska tillåtas påverka svensk viltförvaltning negativt. 

Viltjobbet ska styras lokalt
Uttalandet kräver även att regeringen med kraft driver att viltförvaltning ska ske utifrån lokala förutsättningar och i alla beslut respektera äganderätten.  
Bland motionerna lyftes flera frågor som förbundet arbetar med, bland annat en motion där Västernorrland lyfte kronhjortsförvaltningen. 
Detta ståtliga vilt har expanderat kraftigt och finns nu nästan i alla län. Tyvärr kan kronhjortarna även orsaka betydande skador, främst lokalt, på barrskog och under vintern på ensilagebalar. 

Skyddsjakt på hjortar
Förbundet drev under 2015, tillsammans med flera andra aktörer, att skyddsjakt på enskilds initiativ skulle tillåtas på hind och kalv (både kron och dov) under en stor del av året för att minska skaderiskerna på barrskog och i växande gröda. 
I debatten uppdagades starka känslomässiga argument för de kapitala hanhjortarna. Därför har JRF avstått från att fullt ut enbart driva allmän jakt på kronhjort (som vi egentligen vill uppnå) utan har istället drivit förslag kring regionalt anpassade lösningar. 
Med den modellen fortsätter Skåne med nuvarande förvaltning genom särskilda licensområden och utanför dessa allmän jakt, eftersom Skåne är enda länet med ursprunglig svensk kronhjort. 
I resten av landet är det avkommor från olika europeiska kronhjortsraser som rymt från hägn och blivit frilevande. 
Därför driver JRF att för de områden i Sverige där älgjakt startar i september ska allmän jakt på all kronhjort få ske under den tid älgjakt pågår.
I området däremellan föreslår vi att allmän jakt ska få ske på hind och kalv från augusti till januari ut, medan hanhjortar endast får fällas inom kronhjortsskötselområden. 
Glädjande nog har vi i stor utsträckning fått med oss LRF samt skogsägarna på vår syn. Det ökar möjligheten att vi kan få en bättre möjlighet att förvalta kronhjort utifrån lokala förutsättningar. Nu får vi se vad regeringen beslutar.  
En annan motion som stämman tillstyrkte är att arbeta för ändrad jakttid på björn, så jakten börjar första måndagen i september och får pågå hela oktober ut. 
Med senare björnjakt är det både fler jägare ute i markerna och svalare, så att jakten genomförs när det är mer lämplig temperatur. 
Samtidigt verkar tyvärr björnlicenserna bli väldigt låga i förhållande till alla observationer som görs. Här behöver klart ökade tilldelningar göras. 
Jag hoppas också att vi snart har praxis på plats så överklagandecirkusen minskar. Att regeringen beslutat att alla överklaganden av jakt på stora rovdjur ska ske till förvaltningsrätten i Luleå leder förhoppningsvis till en förbättrad och enhetlig hantering.
Nu hoppas jag att alla får fina möjligheter till avkoppling med nära och kära under sommaren samt tid på skjutbanan, så att alla är väl förtrogna med vilka skott vi kan avlossa under kommande högtidsstunder under jakten.

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND