Hjältarna från Kuivakangas vågade jaga på sin egen mark

Tornedalsborna Harry Aunäs, Börje Byrsten, Karl-Fredrik Häggström, Henrik Luttu, James  Pekkala, Tomas Pekkala, Bertil Toolanen, Göran Ylinentalo, Hans Ylinentalo och sist men inte minst Håkan Önneholm, är tio markägare från Kuivakangas by. De har utan respekt för de gängse traditioner och beprövade förfaringssätt som har rått inom VVO (viltvårdsområden) ansett det som sin rätt att […]

Tornedalsborna Harry Aunäs, Börje Byrsten, Karl-Fredrik Häggström, Henrik Luttu, James  Pekkala, Tomas Pekkala, Bertil Toolanen, Göran Ylinentalo, Hans Ylinentalo och sist men inte minst Håkan Önneholm, är tio markägare från Kuivakangas by.
De har utan respekt för de gängse traditioner och beprövade förfaringssätt som har rått inom VVO (viltvårdsområden) ansett det som sin rätt att jaga på den mark de skattar för.
De har mot mångas protester och fördömanden gjort vad de ansett vara rätt, nämligen att skjuta sina älgar på sin egen mark.

Dömdes och friades
För sitt handlande har de dömts i Haparanda tingsrätt för tjuvjakt, med stora bötesbelopp som följd. De tio markägarna ansåg fortfarande efter denna dom, att de hade rätt till jakt på egen mark. Därför överklagades domen.   
Hovrätten i Luleå tog upp målet och gav de tio markägarna rätt. Nu har även Högsta domstolen granskat målet. 
HD avvisade målet. Det innebär att hovrättsdomen blir prejudicerande. Vi markägare kan nu jaga älg på våra egna marker utifrån den storlek den har, trots att marken är ansluten till ett VVO.

”Tjuvjägare” är hjältar
Denna lagstiftning har funnits sen många år, utan markägarnas kännedom. Det är först nu som vi har delgetts denna information, via Kuivakangas-målets hantering i de svenska domstolarna. Detta tack vare de tio markägarna från
Kuivakangas. 
I mina ögon är dessa tio ”tjuvjägare” ingenting annat än hjältar. De har utifrån äganderättens grunder gjort vad ingen annan vågat göra – jagat på sin egen mark! Genom deras handling har äganderätten inom den svenska jakten tagit ett stort steg framåt!