JRF-basen Solveig Larsson.
JRF-basen Solveig Larsson.

Hur ska regeringen lösa vargfrågan?

Naturvårdsverket har lämnat ett dokument om handlingsplan för varg som är ordrikt men utan substans. Det är byråkratiskt formulerade rader, långt från dem som är drabbade av varg. Målet på 450 vargar är redan uppnått. Hur har regeringen tänkt lösa vargfrågan? undrar JRF-basen Solveig Larsson.

Stämman på Visingsö är just avklarad och beslut har klubbats i rask takt i mycket trevliga omgivningar på den vackra ön ute i Vättern. Ett stort tack till Jönköpingsdistriktet och kanslipersonalen, som förtjänstfullt planerat och genomfört en trevlig årsstämma.
Hemfärden tar sin tid och färjefärden ger insikt att för boende på ön finns begränsningar i flexibilitet. Restiden ger möjlighet att få tänka omkring alla intryck som dessa intensiva stämmodagar ger.
Vemodigt var att avtacka Henrik Tågmark från styrelsen. Henrik har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete under sina nio år i styrelsen. Glädjande är det att hälsa Preben Garner åter till styrelsen och Lotta Perkovic som ny ledamot är välkommen.

Kraft inför ett svårt arbete
Sammantaget känner jag en känsla av positiv tillfredsställelse från stämman, som ger kraft inför kommande svårt arbete inom jakt­politiken. Styrelsens beslut om ”Nej till frilevande varg” delades fullt ut av stämmans ombud och årets skörd av rovdjursmotioner tillstyrktes av ombuden med bifall.
Stämman utvecklade styrelsens förslag till beslut avseende eftersök av trafikskadat vilt.
Sammantaget fattade stämman beslut i 36 motioner och tog ställning till två ärenden från styrelsen.
Nu har förbundet ytterligare stöd i många frågor inför kommande arbete med de jaktpolitiska frågorna. Inom jaktpolitiken har nu ett ordrikt, men substanslöst dokument till handlingsplan för varg levererats från Naturvårdsverket. Avståndet mellan byråkratiskt formulerade rader i detta dokument och verkligheten, för dem som lever och verkar i områden med vargrevir, är mycket stor.

Ytterligare byråkratisk börda 
Exempel på ytterligare byråkratisk börda med vargproblem är när länsindelningar ännu mer försvårar situationen för människor med varg omkring sig. Utöver själva problemen med vargen tvingas de kontakta ”rätt” länsstyrelse. Så om vargen är i en tamdjurshage på Dalasidan är det till den länsstyrelsen de ska vända sig. Går vargen till en hage på Gävleborgssidan måste länsstyrelsen i Gävleborg kontaktas.
Här måste myndigheter kunna samverka och skapa regler sins­emellan så att en svår situation för drabbade människor inte blir etter värre på grund av byråkratisk stelbenthet och hänvisande till självständiga länsstyrelser.

Målet på 450 vargar redan nått
Nu har även årets kullar med vargvalpar fötts i mellan 35 och 40 revir. Vi har redan, lågt räknat, överskridit det mål som rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund ansåg skulle uppnås 2024 på 450 vargar för ”gynnsam bevarandestatus”.
Situationen är redan ohållbar i många områden, men det kommer att bli oerhört mycket värre snabbt. Tiotusen kronors-frågan är, hur har regeringen tänkt lösa detta? Jägarna kommer inte att klara av detta.
Min uppmaning till miljöministern måste jag därför upprepa – det är ett skadedjursproblem som mycket akut måste tas tag i. Utöver varg ökar antalet järvar, loar och björnar i landet. Jägarnas Riksförbunds hållning, sedan fler år, är att det totala rovdjurs­trycket måste beaktas.

Omgående åtgärder krävs
Denna hållning delas nu av alla. Men det saknas fortfarande regler för hur det totala rovdjurstrycket ska beaktas i praktiken. Här krävs omgående åtgärder!
Även andra viltslag än rovdjuren har stark tillväxt i Sverige. Stark tillväxt ställer krav på stor flexibilitet i förvaltning, så att antalet djur inte ökar okontrollerat.
När det gäller kronhjorten har förbundet för ett år sedan skrivit till regeringen och begärt att vuxen hjort ska få skjutas utanför kronhjortskötselområden, då det är oförståeligt varför den typen av regler ska utsätta markägare för att inte kunna reglera hjort­stammen efter sina lokala förutsättningar. Vi har än inte hört av regeringen i frågan. Däremot har miljö- och jordbruksutskottet engagerat sig.

Svårt sälja vildsvinskött
När det gäller vildsvin är regelverk flexibelt för förvaltning. Men möjligheterna att kunna få ut vildsvinskött på marknaden är omgärdade med många regler. Regeringen har haft en lovvärd ambition till förenkling, men det har inte gett utfall i praktiken.
Här behövs mer insatser för att jägare ska kunna öka volymen vildsvinskött till konsumenter. Till detta kommer att vi i höst ska bedriva älgjakt i det nya älgförvaltningssystemet. Det är en övning i utökad jaktbyråkrati som vi behöver förändra.

Testa ett nytt system för älgjakt
Årets stämma gav i uppdrag till förbundsstyrelsen att utarbeta förslag på hur ett nytt system kan testas. Allt det här innebär att arbets­uppgifterna för Jägarnas Riksförbund ökar.
Även antalet medlemmar ökar.
Rekommendera gärna fler att gå med. Då får vår jaktpolitiska röst ännu mer styrka. Jag önskar alla en skön och avkopplande sommar, där gott om tid ges för skytteträning inför höstens jakttillfällen.