Inskränkningar på jaktdagar medges ej

Förvaltningsrätten i Luleå har den 2011-06-20 avkunnat en dom i Mål nr 2723-10. Den handlar om jakttider under gemensamhetsjakt på älg inom ett viltvårdsområde (VVO). Förvaltningsrättens viktigaste stöd för sitt ställningstagande är hämtad från förarbetet till Lagen om VVO (prop. 1999/2000:73s. 41). Domstolen lutar sig mot följande rader: ”Enligt 2§ i jaktförordningen får länsstyrelsen meddela […]

Förvaltningsrätten i Luleå har den 2011-06-20 avkunnat en dom i Mål nr 2723-10. Den handlar om jakttider under gemensamhetsjakt på älg inom ett viltvårdsområde (VVO).
Förvaltningsrättens viktigaste stöd för sitt
ställningstagande är hämtad från förarbetet till Lagen om VVO (prop. 1999/2000:73s. 41).
Domstolen lutar sig mot följande rader:
”Enligt 2§ i jaktförordningen får länsstyrelsen meddela föreskrifter om begränsning av den allmänna eller särskilda jakttiden för viss viltart, om det behövs med hänsyn till snö, is och klimatförhållanden. Regeringen instämmer i utredningens bedömning att det inte finns anledning att föreslå att ytterligare inskränkningar ska kunna ske inom enskilda VVO”.

Inget stöd för begränsning av jaktdagar
Domstolen konstaterar helt enkelt, att lagstiftningen inte ger VVO-föreningar stöd för en begränsning av jaktdagar.
Vidare fastslår domstolen att föreningen saknar talesrätt. En överklagan kommer därmed inte att tas upp och ändrar därmed inte denna dom. Sammanfattningsvis kan sägas, att jakträttsinnehavarna har laglig rätt att jaga alla lovliga jaktdagar, så länge det finns älgar kvar på licensen!
Den avkunnade domen bör därför övertyga alla i VVO-föreningarna att det är av största vikt att jaktstämman och jaktledningen i ett VVO visar största möjliga respekt för de önskemål som framkommer från de olika jakträttsinnehavarna inför älgjakten.