”Jag blev aldrig kontaktad av Rovdjursfacklan”

Mitt intresse för rovdjursfrågor är stort, både i min roll som landshövding och som jägare. Jag tror det är mycket viktigt med en seriös, engagerad dialog. En dialog där man ser till sakfrågorna och lyssnar på varandra, inte ägnar sig åt beskyllningar och ogrundade påståenden, vare sig från den ena eller andra sidan.

Det är därför med förvåning jag läser en artikel i med rubriken ”Ynkligt, landshövdingen” i tidningen Jakt & Jägare. Det hävdas bland annat att jag inte ens svarat när Rune Werf, representant för arrangörsstaben för Rovdjursfacklan tagit kontakt.

Jag svarar alltid på telefonsamtal, e-post och brev, antingen själv eller ber någon medarbetare göra det för min räkning. Det är en hederssak för mig. Ingen har, som det hävdas i artikeln, kontaktat mig om Rovdjursfacklans manifestation den 4 januari.

Att länsstyrelsen Dalarna över huvudtaget kände till att det var en manifestation på gång berodde på tidningsartiklar och på att vi fick höra att man varit i kontakt med länsstyrelserna i Gävleborgs och Värmlands län. Först någon dag innan manifestationen skulle äga rum hörde man av sig till länsstyrelsen Dalarna och förklarade då att den sena kontakten förmodligen berodde på en arrangörsmiss.

Eftersom jag, vilket också framgick av artikeln i Jakt & Jägare, då redan var på en sedan länge planerad semester, föreslogs att länsstyrelsens ledning skulle representeras av miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson. Detta accepterades i bästa samförstånd (och länsstyrelsen bidrog också med el till manifestationens mikrofoner).

Jag hade själv gärna varit på plats den 4 januari, men det gick alltså inte att lösa denna gång. Däremot har jag givetvis tagit del av manifestet som överlämnades och besvarat de frågor som tas upp där.

Maria Norrfalk, landshövding