Det är inte jägarna, viltvården eller sportskyttarna som ska motarbetas, utan vapenutredningen, skriver L-politikern Lina Nordquist.

Jägares vapeninnehav ska inte motarbetas

Lagliga vapen är knappast orsaken till terrorism och dödsskjutningar. Därför ska våra lagar inte motarbeta jägare och sportskyttar. Det skriver riksdagskandidat Lina Nordquist (L) i ett debattinlägg.

Sveriges jägare betalar en jaktkortsavgift som bland annat bekostar jägarutbildning, information om viltvård, viltövervakning och eftersök på skadat vilt. Året runt, natt som dag, i regn, snö och blåst görs varje år 50 000 eftersök efter skadad vilt, allt finansierat med jägarnas egna avgifter. Viltskyddet vore omöjligt utan jägarnas ideella engagemang – som tack ska jägarna tvingas till hårdare arbete och mer pappersjobb.

Allt började med EU:s vapendirektiv, reglerna som ska sätta lägstanivån för Europas vapenlagar. Avsikten var att motarbeta terror och dödligt våld, men direktivet slog istället mot sportskyttar, viltvård och jägare. Europaparlamentets liberala grupp ALDE röstade därför nej till förslaget. De flesta andra röstade dock för, så nu ska förslaget bli verklighet. Arbetet ska vara klart strax efter valet i september.

Regeringen har låtit en utredare föreslå hur Sverige ska lagstifta. På punkt efter punkt föreslås strängare regler än EU-direktivet faktiskt kräver. Kanske oroar man sig för att legala vapen kan stjälas av kriminella. Men vapenstölder är mycket ovanliga brott, och de blir allt ovanligare. Knappt några grova brott alls begås med vapen som har legalt ursprung. Det är 1,2 grova brott per år, enligt forskaren Björn Hagelin. Svenska vapenägare är helt enkelt noggranna – de förvarar sina vapen säkert, i säkerhetsklassade vapenskåp. 

Fakta hjälper inte. Utredaren vill att magasin ska räknas som vitala vapendelar, så att jägare knappt kan ta med extra ammunition till skogs. Trots att Europaparlamentet anser att svensk samkörning av vapenregister och belastnings- och misstankeregister redan uppfyller de nya kraven ska tillstånden för halvautomaters vapendelar begränsas till fem år och kopplas till ett visst vapen. Dessutom ska halvautomatiska gevär tillhöra samma kategori som explosiva missiler och kryssningsrobotar, en idé som kommer att skapa orimliga tillståndsprocesser och motarbeta att framgångsrika sportskyttar tävlar utomlands.

Jag vill att fler ska delta i viltvård, jakt och idrott, inte färre. Vi behöver inga nya papperssoldater – terrorism och gängskjutningar är inte idrottarnas eller jägarnas fel. Kriminella använder vapen insmugglade från framför allt forna öststater, inte älgstudsare med licens.

I arbetet för ett säkrare Sverige är jag tacksam över att många inom Polisen och Försvarsmakten har skytte som hobby, eftersom det gör dem mer erfarna och mig tryggare. Det här kommer knappast att hjälpa dem. Istället behöver vi skärpta lagar kring vapenbrott, beväpnad gränspolis mot smuggling och mer resurser till Tullverkets kamp mot illegala vapen. För terrorism och dödsskjutningar måste bekämpas, men med åtgärder som fungerar.

Min slutsats är klar och tydlig: det är inte jägarna, viltvården eller sportskyttarna som ska motarbetas, utan vapenutredningen.

LINA NORDQUIST
regionråd Uppsala, riksdagskandidat (L)

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...