Jakt på egen mark är inget brott!

Efter Kuivakangasdomen har jag i en skrivelse till länsstyrelserna krävt klara besked om jakt på egen mark som ingår i ett viltvårdsområde. De markägare som hittills har varit i kontakt med länsstyrelsen här i Norrbotten, och troligtvis i övriga landet, har fått nöja sig med diffusa och svävande svar. Eftersom statsförvaltningen uppvisar en viss osäkerhet […]

Efter Kuivakangasdomen har jag i en skrivelse till länsstyrelserna krävt klara besked om jakt på egen mark som ingår i ett viltvårdsområde. De markägare som hittills har varit i kontakt med länsstyrelsen här i Norrbotten, och troligtvis i övriga landet, har fått nöja sig med diffusa och svävande svar.
Eftersom statsförvaltningen uppvisar en viss osäkerhet i denna fråga, så kan jag ge en hjälpande hand. Det är nämligen så att Högsta Domstolen (HD) i sitt yttrande i ärendet ger ett klart besked. HD skriver i en sammanfattning följande:
”Som framgått ovan utgör emellertid jakt som företas av medlem i strid med föreningens beslut om gemensamhetsjakt och hur denna skall utövas inte längre brott”. 
Det är efter övergången från jaktvårdsområden till viltvårdsområden, när markägarnas ställning skulle stärkas, som rättskapaciteten i föreningen förändrades och möjlighet till straffsanktioner från föreningens sida uteslöts. En komplicerad jaktdom framstår nu som självklar! Jakt på egen mark är inget brott!