Junilistan vill slopa blyförbudet

När vi gick med i EU lovade våra förhandlare att jakten inte skulle påverkas. Nu ser vi hur besluten tar över våra huvuden, i Bryssel och Stockholm. Det för oss så viktiga jakt- och friluftslivet tar inte längre hänsyn till människors vardag. Det skriver företrädare för Junilistan som dessutom vill skrota förbudet mot blyammunition.

Rovdjursdebatten blir ofta svartvit. Junilistan vill bidra till vettiga lösningar, som tar hänsyn både till människor och djur. Vi värnar livskraftiga rovdjursstammar. Men samtidigt måste vi inse att det ökade antalet rovdjur, bland annat varg och lo, skapar problem på flera håll. Får rivs och rådjurs- och älgstammen minskar kraftigt i vissa områden. ?Årets lodjursjakt visar tydligt att det krävs en lokal rovdjursförvaltning, inte centralt fattade beslut i Bryssel eller Stockholm. Värmlands tilldelning på fem lodjur tog slut på bara några timmar.

Den svenska jaktförordningen är otydlig. I vårt jaktprogram kräver vi bland annat att skyddsjakt möjliggörs både innanför och utanför hägn.?Det är självklart att vi måste ha en lagstiftning som tillåter skyddsjakt i sådan omfattning att människa och rovdjur kan leva sida vid sida. I annat fall kommer motståndet mot rovdjuren i glesbygden att växa sig allt starkare och respekten för rättssamhället att undermineras.

Vi har jobbat med dessa frågor sedan valrörelsen 2004. Vi märker till vår glädje ett ökat genomslag för vår politik.?Junilistan anser att det är de nationella parlamenten eller de lokala myndigheterna, inte Bryssel, som ska fatta beslut i frågor som gäller jakt på till exempel varg.

Vi säger också nej till ett blyförbud när det gäller ammunition så länge det inte finns några fullgoda alternativ. Ammunitionstillverkaren Norma i Åmotfors, är ett värdefullt inslag i det värmländska näringslivet.?De jägare som ansvarar för eftersök av trafikskadat vilt gör en viktig samhällsinsats. I dag görs eftersöken i de flesta fall helt utan ersättning, ofta på nätter och obekväma tider. Övriga skador från trafiken bekostas främst av bilförsäkring eller skattemedel. Samma princip skall gälla viltskador. Det är trafiken som orsakar skadorna, inte jägarna. Det är inte jägarnas pengar i viltvårdsfonden som skall täcka kostnaderna. Därför stödjer junilistan förslaget om ersättning för eftersök av skadat vilt.?Jaktpolitiken kan också sättas i ett större perspektiv. Vem ska förvalta skogen? Junilistan motsätter sig EU:s strävan att ta över beslutanderätten över medlemsländernas naturtillgångar. Det skulle inte bara hota skogsbruket, utan även den traditionella jakten och allemansrätten. En röst på junilistan i höstens val är en röst för ett självständigt Sverige.??Nils Lundgren, partiledare junilistan,?Magnus Persson, Antoinette Güven, Birgitta Svanér, Hans Nilsson, Johan Carlstedt, Magdalena Frykebrant, alla riksdagskandidater för junilistan i Värmland