Konsten att påstå att jägare är farligare än vargar

Svenska rovdjursföreningens Ulf Stridsberg hävdar att risken för att jakthundar ska dödas av rovdjur är överdriven. Han har tagit fram statistik från försäkringsbolaget Agria, som visar att bolaget under åren 2000 till 2005 betalat ut ersättning för 84 hundar som angripits av rovdjur. Under samma period dödades eller skadades 135 hundar av vådaskott från jägare. […]

Svenska rovdjursföreningens Ulf Stridsberg hävdar att risken för att jakthundar ska dödas av rovdjur är överdriven. Han har tagit fram statistik från försäkringsbolaget Agria, som visar att bolaget under åren 2000 till 2005 betalat ut ersättning för 84 hundar som angripits av rovdjur. Under samma period dödades eller skadades 135 hundar av vådaskott från jägare. Statistiken gäller cirka en tredjedel av Sveriges hundar.

Men det räcker för att det i flera media nu basuneras ut att ”jägare är mer farliga än vargar”.

Stridsberg ger ett utomordentligt exempel på hur man vilseleder med statistik.

Under perioden har knappt 150 vargar dödat 84 hundar, det vill säga mer än varannan varg har dödat en hund.

Under samma tid har närmare 300 000 jägare vådaskjutit 135 hundar. Det vill säga en varg är 1 250 gånger så stor riskfaktor för hunden som en jägare.

Ett litet annat sätt att se på det hela. Vilket tycker ni ger mest korrekt information?