Lena Laaksonen med sina två plottar, som hon använt som björneftersökshundar.
Lena Laaksonen med sina två plottar, som hon använt som björneftersökshundar.

LD vill ha utökad eftersöksbojkott

I en debattartikel uppmanar Landsbygdsdemokraternas Lena Laaksonen till utökad eftersöksbojkott av trafikskadat vilt.

Som enda parti tar Landsbygdsdemokraterna (LD) ställning och uppmanar alla Sveriges berörda jägare till utökad bojkott av eftersök på trafikskadat vilt.
LD inser att en nedläggning av eftersök utökar lidande för ett antal påkörda djur på kort sikt. Men att inte göra något kostar på längre sikt en total kollaps av allt eftersöksarbete i och med att redskapet för eftersök, Sveriges jakthundar, hotas med den av regeringen förda rovdjurspolitiken.

Avla och träna hundar
Att utföra eftersök utan hund torde vara omöjligt i de flesta fall och att träna och avla på jakthundar utan tillgång till löshundsjakt och vargfri mark är dömt att misslyckas.
Eftersöksekipaget behöver tillgång till träning i skog och inte riskera att bli uppäten av en varg under pågående eftersöksuppdrag.
Sveriges jägarkår avkrävs förvaltningsansvar för de vilt som lever i Sverige. Ett ansvar som jägarkåren under många årtionden har åtagit sig oftast långt över det som avkrävts enligt lag.

Cirka 45 000 viltolyckor
En stor viltvårdande uppgift har eftersöksekipagen som sätts in efter de cirka 45 000 viltolyckor med fordon som sker årligen runt om i vårt avlånga land.
I ur och skur, dygnet runt, har eftersöksekipage tagit sig an den tuffa uppgiften, med risk för liv och lem. De har spårat och avlivat djur som skadats i trafiken samt utfört efterföljande skriftlig rapportering.
Tills förra året har jägarna dessutom utfört uppdraget utan ersättning. Idag utgår en symbolisk summa, några hundralappar per uppdrag oavsett tidsåtgång.

Utsatta för risker
Eftersöksekipage är att betrakta som oskyddade trafikanter och blir därmed utsatta för risker från passerande trafik. Därför har Trafikverket krav att de som utför uppdraget på vägarna skall ha adekvat utbildning för detta. Vederbörande skall också vara utrustade med varselkläder av särskild kvalité. Ingen ersättning utgår för utbildningen och endast i sällsynta fall erhålls västar utan kostnad för jägaren.
Det var bara några månader sedan som en eftersöksjägare blev påkörd och dog under pågående arbete. Hur många hundar som fått sätta livet till under ett dylikt uppdrag finns ingen statistik på, mig veterligen. 
Total tystnad
Men utan att fantisera torde de vara ett ansenligt antal och dessutom ökande.
En total tystnad råder runt Sveriges folkvalda politiker avseende den förda rovdjurspolitiken trots upprepade påtryckningar av bland annat LD, berörda jägare och Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik.
Denna tystnad vill vi i LD bryta och uppmanar därför alla Sveriges eftersöksjägare att förena sig med sina kollegor som startat bojkotten i Dalarna. Sveriges folkvalda har delegerat ett ansvar till jägarkåren men ger dem inte förutsättningarna att klara av uppdraget.
En återremiss av ansvaret borde därför göras exempelvis genom bojkott.

Fånga bollen!
EU har öppnat för en annan tolkning av direktiven, likt den som övriga EU länder har gjort. Sveriges folkvalda politiker, fånga den bollen och bryt tystnaden av respekt för den part som ni avkräver ansvar av. Hur och när tänker ni agera i denna problematik?
Att sedan talesmän för Svensk rovdjursförening och Djurskydd går ut och kräver en utredning om löshundsjaktens konsekvenser med syftning till av vargen hotas i Sverige, ter sig enbart mycket fånigt.
Värnar inte dessa två herrar andra djur än vargen? Eftersök på trafikskadat vilt är svårgenomförbart utan en för ändamålet tränad hund. En hund som tränats i naturen och på de viltslag den skall eftersöka. Vi i LD föreslår istället en utredning om hur mycket pengar dylika föreningar erhåller av staten. En sådan utredning torde göra mer nytta för trafikskadat vilt, Djurskyddet och den biologiska mångfalden i Sverige.

Lena Laaksonen, partisekreterare Landsbygdsdemokraterna