Solveig Larsson.

LEDARE: Det behövs mer frihet under ansvar

När våra företrädare inte tar strid för svenska förutsättningar är det inte konstigt att EU fortsätter att lägga fram förslag som är ”otur för Sverige”, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Ljuset är åter, dagarna blir snabbt längre, och våren tar över med värme och livskraft. I söder är grönskan långt gången, medan solvärmd snö efter nattkyla ger utmärkt skare i norr. Vi har fantastiska årstidsväxlingar i vårt avlånga land – en förmån att få uppleva!

EU-byråkratins försök att detaljreglera bruket av naturresurser, med det vällovliga målet att rädda klimat och biologisk mångfald, är däremot ingen förmån för oss som brukar naturresurser i norr. Dit hör jakt och viltvård och förtrogenhet med skjutvapen är central.

Okunskap om faktiska förhållande, som förstärks av skygglappar och filterbubblor, leder till beslutsförslag som är direkt fel för svenska förhållanden. Tyvärr blir förslagen inte korrigerade när de som ska företräda våra intressen utgår från att den svenska modellen duger i EU, trots att snart 30 års EU-medlemskap borde ha gett andra insikter. Här gäller faktiskt att ”ta seden dit man kommer” och arbeta för svenska intressen, så att de får genomslag på EU-byråkratins hemmaplan.

Nya krafttag krävs

Nu krävs nya krafttag och att våra beslutsfattare står upp för Sveriges brukande, så att vi får fortsätta göra nytta i den snabba förändringen av klimat och mångfald. Vi jägare hjälper jord- och skogsbruk och kan kalla oss medskapare till den nationalskatt som jord- och skogsbruk är, både vad gäller vackra landskap och stora samhällsvärden som livsmedel och virke. Det behövs mer frihet under ansvar att välja förvaltningssätt som anpassas efter naturens klimatförändring. Då skapas mångfald, som är den bästa försäkringen för att klara en okänd framtid.

Alla ideella krafter inom jakt, viltvård och skytte förtjänar tilltro och att få fortsätta göra stor nytta i samhället, samtidigt som vi får ett gott liv och är bättre rustade att hantera motgångar. Hoten om förbud mot bly i ammunition är att skadskjuta jakt och skytte utan att åstadkomma reell miljönytta.

”Med krig i närområdet har förmågan att kunna försvara hela vårt glest befolkade och avlånga land gjort att de resurser som våra ideellt drivna skjutbanor är har fått än mer betydelse.”

Med krig i närområdet har förmågan att kunna försvara hela vårt glest befolkade och avlånga land gjort att de resurser som våra ideellt drivna skjutbanor är har fått än mer betydelse. Denna resurs behöver vårdas och ges möjligheter att göra den nytta som vi kan bistå med. Inte utsättas för blyutrotning – samtidigt som militären inte omfattas alls av EU:s förslag om blyförbud i ammunition.

Inte extrem otur

Det är lätt att tycka att EU-byråkratin har haft extrem otur när den har tänkt och att det ”löns inte att förklara för dem som inte begrip”. Men när våra företrädare inte tar strid för svenska förutsättningar – då är det inte konstigt att EU fortsätter och lägger fram förslag som är ”otur för Sverige”!

Dags att ta nya tag och visa att det svenska politiska förhandlingsstålet biter.