Foto: Bertil Pettersson Förbundsordförande Solveig Larsson lovar att JRF kommer att hjälpa regeringen med verktyg för att uppfylla vallöftena.

LEDARE: Förväntan på den nya regeringen är stor

Regeringen behöver omgående sätta i gång och infria sina vallöften. Jägarnas Riksförbund kräver bland annat att en viltmyndighet kommer på plats. Det skriver förbundsordförande Solveig Larsson.

De fagraste höstfärgerna försvinner. I norr härskar gråskalan, medan i våra sydliga trakter finns fortfarande färgprakt kvar. Många fina jaktdagar att minnas, där vi har fått del av säsongens tillväxt av vilt som i betydande delar av landet har visat sig vara lägre än tidigare.

Lojalt har vi genomfört uppdraget att minska älgstammen, och till det kommer alla älgar som har dräpts av björn och varg. Vittnesbördorna är många om tomma jaktsåtar. Hundskallen blir färre och väntan lång på pass, samtidigt en ökande oro för hunden.

Njutningen i naturen blir naggad i kanten och fokus behöver ändras i samhällets viltuppdrag. Det förtjänar vi jägare, som ideellt genomför många årsverken i viltförvaltningen.

Ser fram emot att vallöftena infrias

Förväntan på den nya regeringen är stor och löften inför valet ser vi fram emot infrias. Verkstad behöver starta omgående; makt över viltförvaltning tas hem från Bryssel och rådighet och ansvar överföras lokalt till markägare och jägare. Detta för att vi ska kunna anpassa förvaltningen efter de snabbt förändrade lokala förutsättningarna i klimatförändringen.

Byråkratiska beslut och regelverk leder till fördröjning i anpassning och EU-detaljregler blir helt kontraproduktiva. Omgående behöver art- och habitatdirektivet förändras, stora rovdjur och andra snabbt tillväxande arter – som stora fåglar – effektivt förvaltas. Det har Sverige stor möjlighet att påverka när vi är ordförandeland i EU under nästa år.

”Vi kräver att riksdagens beslut om en sänkning av vargstammen genomförs och att den nya viltmyndigheten kommer på plats.”

Vi kräver att riksdagens beslut om en sänkning av vargstammen genomförs och att den nya viltmyndigheten kommer på plats. För framtiden behöver vi bruka viltresursen, och en modern speciallagstiftning för jakt och viltvård förtjänar vi att få.

Stora resurser används till stora rovdjur

Stora resurser används till att hålla reda på stora rovdjur och vi har riksdagsbeslut med insikt om den påfrestning som rovdjuren innebär för människor som tvingas ha rovdjuren i närheten. Det är samtidigt uppenbart att björnantalet tillväxt extremt, vargarna uppförökar sig snabbt och flyttar söderut, med än större påverkan i tamdjurstäta syd. Människorna som drabbas förlorar livskvalitet och tillit till samhället.

Fler än någonsin lever på att forska och hålla reda på rovdjuren, medan allt färre finner livskvalitet i landsbygd med rovdjur runt knuten. Samtidigt behöver vi i dag ökad säkerhet med inhemskt producerad mat och energi – absolut inte tappad framtidstro bland brukare av vilt, jord och skog.

Vi ser med spänning och förväntan fram mot den nya regeringens handlingsplan!