JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

LEDARE: Inte rätt att stora rovdjur går före människor

Jägarnas Riksförbunds nej till frilevande varg blir alltmer uppenbart det rätta beslutet, allteftersom fler tvingas utstå vargars härjningar och leva med ständig oro. Det skriver förbundsordförande Solveig Larsson.

År 2024 har startat med den första licensjakten på varg i södra rovdjursförvaltningsområdet. Om än på tok för liten tilldelning, så är det ett viktigt steg att jakt får ske även i södra Sverige. Det politiska beslutet innebär att vargpopulationen ska spridas från Mellansverige till södra Sverige och då måste aktiv förvaltning också ske i syd.

Samtidigt blir JRF:s nej till frilevande varg alltmer uppenbart det rätta beslutet, allteftersom fler tvingas utstå vargars härjningar och att ständig oro drabbar livskvalitet och orsakar konstant stress. Det är inte rätt att stora rovdjur går före människors möjlighet till gott liv och förvaltning av mångfaldsrika marker. Här behövs politisk omprioritering omgående och att EU ändrar skyddsstatus på vargen till förvaltningsbar!

Orsaker till minskning bör beaktas

En mediauppmärksammad artuppdatering är ”rödlistan”, som anger om en art har ökat eller minskat i antal. Minskar en art kan den bli rödlistad, något som inte har juridisk betydelse. Arter som ökar, som uttern, har svårt att ge braskande rubriker, medan en art som minskar, till exempel älg, har lätt att få stort mediautrymme.

”När samhället ställer krav på ett minskat antal älgar borde en ’hotlista’ ta hänsyn till att det är en kontrollerad minskning och inte ett hot mot artens överlevnad.”

Det är angeläget att minskande populationer uppmärksammas, men samtidigt är det grundläggande att orsaken till ändring beaktas. När samhället ställer krav på ett minskat antal älgar borde en ”hotlista” ta hänsyn till att det är en kontrollerad minskning och inte ett hot mot artens överlevnad.

Oundvikligt att arter påverkas

Med de stora klimatförändringar som nu sker kommer oundvikligen arter att påverkas både positivt och negativt. Arter som behöver flytta norrut är älg och fjällräv. Den senare kanske emigrerar till länder norrut, medan skogens konung – älgen – lämnar södra Sverige och upprätthåller sitt rike i de norra delarna av vårt land.

Men alla arter kan inte öka samtidigt överallt och därtill kommer människan att fortsatt bli fler och behöva ta i anspråk än mer resurser på jorden för gott liv. Att lösa detta är mycket komplicerat, men den internationella naturvårdsunionen (IUCN) kan utveckla rödlistan med den kompetens som finns inom det globala nätverket så att hållbar utveckling kan synliggöras för arter i balans i samklang med Parisavtalet. Här behöver naturvårdsunionen utvecklas!