Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

LEDARE: Regeringen börjar agera!

Landsbygdsministern är tydlig med att regeringen vill minska antalet vargar. Vi hoppas få se konkreta resultat i närtid, skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Vårmånaden maj, som inleddes kyligt, ger förutsättningar för gräs och blad som är spätt och näringsrikt och goda möjligheter för digivande viltmödrar att producera bra med mjölk till nyfödda ungar. En bra start på livet ger grunden för god överlevnad och fin tillväxt, om viltet slipper stress och att hetsas till döds av rovdjur.

Vi som gillar jakt och vilt håller frid i viltets barnkammare och njuter av pånyttfödelsens kraft, ljusgrön grönska och den underbara ljusa försommaren.

Oroväckande är att observationer av stora rovdjur ökar, medan älgen minskar. SVT:s slow-tv Den stora älgvandringen visade björn, järv och kungsörn innan älgar syntes och endast en älg smet över älven mellan sändningsstarten den 23 april och den 7 maj.

JRF har gett regeringen råd

Regeringens inställning till angelägna frågor för jakt och viltvård börjar synas. Den byråkratiska hanteringen av blyhagelförbudet ser ut att bli praktiskt vettigt, och regeringen arbetar med att stoppa EU-byråkratins inriktning mot att förbjuda bly i ammunition för civilt bruk.

Ministern har också tagit tag i vargförvaltningen och är tydlig med att regeringen vill minska antalet vargar. Både licensjakten och skyddsjakten är föremål för ministerns arbete. Jägarnas Riksförbund, JRF, har gett regeringen råd i arbetet och de verkar tas tillvara. Vi hoppas i närtid få se konkreta resultat även i de frågorna.

Kraftigt ökad björntillväxt

Länsstyrelsernas beslut om antal björnar att fälla under 2023 års licensjakt bör komma inom kort. De senaste fem åren är känt att över 2 500 björnar har dödats. Om populationsuppskattningen 2017 på 2 800 björnar stämde och normal reproduktion har skett, borde stammen ha minskat med minst en tredjedel till utgången av 2022.

Det motsägs dock av alla observationer, som pekar på en fortsatt ökning av antalet björnar. En ny populationsuppskattning kommer i höst. Den ska bli intressant att ta del av.

Det är tydligt att ett förbud mot att i jägarmässig ordning fälla unge och björnhona leder till en kraftigt ökad tillväxt. JRF har i flera år krävt att björnhona som åtföljs av unge ska få fällas och här måste EU:s ålderdomliga direktiv förändras.

Samtidigt verkar björnens predation på annat vilt vara underskattad, och leda till att älgförvaltningens beräkningsmöda stämmer illa med praktiska observationer. När älgförvaltningen räknar med många kalvar, så leder det till drastiska fel i tilldelning om denna tillväxt föröds som björnföda medan fördröjning i byråkratiska beslut lever kvar i tidigare pastoral älgverklighet!