Det är oacceptabelt att vissa tjänstemän anser att det skulle vara ”normal affärsrisk” i vissa områden att tamdjur blir dödade av rovdjur, tycker Solveig Larsson, omvald förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Det är oacceptabelt att vissa tjänstemän anser att det skulle vara ”normal affärsrisk” i vissa områden att tamdjur blir dödade av rovdjur, tycker Solveig Larsson, omvald förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Livlig debatt på JRF-stämman

Årets förbundsstämma har genomförts i fagra Skåne den 8-9 juni. Jägarnas Riksförbund, som i år firar 75-årsjubileum, inbjöds av Skånedistriktet till denna vackra plats vid Örenäs slott med utsikt över Ven och mot Danmark.

Det debatterades livligt under stämman och utöver val till förtroendeposter fattades beslut kring 51 varierande motioner.
Förbundets rovdjurspolicy förtydligades och anger numera i klartext nej till frilevande varg. Förbundsstämman slog även fast att förbundet aktivt ska delta och ta till vara alla möjligheter att påverka i politiken.

Måste vara en aktiv spelare
Jägarnas Riksförbund ska, och måste, vara en aktiv spelare på spelplanen där politik formas och driva våra medlemmars intressen. Stämman har genom ombuden nu angett inriktning på hur förbundets arbete ska drivas.
Det ger förhoppningsvis arbetsro för att på bästa sätt ytterligare tydliggöra förbundets inställning i viktiga jaktpolitiska frågor.

Framgångsrikt år för JRF
Stämman kunde till handlingarna lägga ett mycket framgångsrikt arbete under 2012 med kraftig medlemstillväxt och fortsatt stor framgång för förbundets tidning, Jakt & Jägare.
Nu har vi grund för en fortsatt utveckling av vårt förbund.
Den handlingsförlamning som fortsatt utmärker rovdjurspolitiken, och orsakar att de som bor och verkar i områden som utsätts för vargens härjningar får livskvalitetsförluster, är ovärdigt det svenska samhället.
För mig går det inte att få ihop med den svenska djuromsorgen att vissa tamdjur kan bli ihjälskrämda och ihjälrivna utan att myndigheter ställer upp och omgående tar bort de rovdjur som orsakar dessa lidanden.

Ingen ”normal affärsrisk”
Det är oacceptabelt att vissa tjänstemän anser att det skulle vara ”normal affärsrisk” i vissa områden att tamdjur blir dödade av rovdjur.
Att en varg som flyttvargstiken i Junsele får kosta cirka nio miljoner kronor, medan viktig samhällsservice läggs ner i de områdena på grund av att pengar saknas, är en obegriplig utveckling.

Socioekonomisk analys inom kort
Inom kort ska en socioekonomisk analys, som JRF efterfrågat i många år, över rovdjurens kostnader lämnas av Vargkommittén. Slutsatserna kommer att beaktas i den kommande rovdjurspropositionen i höst.
Förbundet kommer att gå igenom och framföra vår uppfattning om analysens slutsatser.
I sommar kommer Naturvårdsverket att komplettera förvaltningsplanen med antalet vargar.

Förpassas till sagovärlden
Jag hoppas att genetikfrågorna kommer att förpassas till den sagovärld där de hör hemma, då verkligheten för de östeuropeiska vargar som befinner sig i Sverige är att snävt släktskap inte påverkar deras överlevnadsförmåga.
Snarare verkar det vara tvärtom – och även ur genetisk synpunkt bör antalet vargar omgående minskas kraftigt.
Som omvald förbundsordförande tackar jag för det fortsatta förtroendet och ser med tillförsikt fram emot fortsatt arbete med den nya styrelsen och den minimala personalstab som förtjänstfullt arbetar för JRF.

Sommar med skytteträning
Ett stort tack även till Skånedistriktet och förbundspersonalen, som på ett förtjänstfullt sätt såg till att vi fick en väl genomförd och minnesvärd förbunds­årsstämma.
Alla tillönskas en skön sommar, med välförtjänt vila och många tillfällen att vistas i skog och mark och få avkoppling inför kommande jaktliga aktiviteter. En aktivitet som jag hoppas alla hinner med är att träna skytte – det behöver vi alla!