I ett debattinlägg om EU:s antagna vapendirektiv pekar SD-företrädare bland annat på att bestämmelserna för patronmagasin kan bli väldigt opraktiska.
Foto: Kaspars Grinvalds/Shutterstock.com I ett debattinlägg om EU:s antagna vapendirektiv pekar SD-företrädare bland annat på att bestämmelserna för patronmagasin kan bli väldigt opraktiska.

M-sveket mot jägare och skyttar

SD om hanteringen av EU:s vapendirektiv

Under tisdagen röstade Europaparlamentet för EU:s nya vapendirektiv. Närvarande ledamöter från Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade mot förslaget medan företrädare för det svenska vänsterblocket, inklusive Feministiskt initiativ röstade för. Även Moderaterna röstade för vapendirektivet!

Förslaget är en kompromiss mellan olika krafter i parlamentet, men är fortfarande undermåligt. Hela hanteringen är under all kritik och belyser hur lite inflytande demokratiska institutioner har över hur nya direktiv utformas.
Detta förslag innebär ökad byråkrati och skärpningar av regler rörande vapenhantering, vilket slår mot både sportskyttar och jägare, men knappast mot kriminella.

Antalet legala vapen som påträffas i samband med grov brottslighet är nästan noll. Det är med andra ord minst sagt ohederligt att argumentera med utgångspunkten att direktivet skulle motverka organiserad brottslighet, skjutningar eller terrorhot. Det ligger intressant nog i Försvarsmaktens intresse att det finns ett rimligt regelverk för hantering av lagliga vapen, vilket också med all önskvärd tydlighet framgick av Försvarsmaktens negativa remissvar när det gäller det ursprungliga förslaget om ett nytt vapendirektiv.
Ur säkerhetssynpunkt är det högst besynnerligt att det ska upprättas nationella register över vapenägare. För kriminella är det redan alldeles för enkelt att komma över illegala vapen, men om ett sådant register kommer på avvägar kan det vara till stor hjälp för den som vill stjäla ett legalt vapen.

I övrigt består kritiken bland annat i att förslaget är så byråkratiskt och krångligt att till och med fackfolk har svårt att förklara dess egentliga innebörd. Man har uppenbarligen inte tagit till sig synpunkter från exempelvis skytteföreningar. Det finns exempelvis en oro bland sportskyttar att deras hantering av magasin kommer att bli väldigt opraktisk.
Sverigedemokraterna anser inte att EU ska befatta sig med denna typ av frågor över huvud taget. Det har inte med den inre marknaden, eller något annat överordnat intresse, att göra.

Förslaget innebär långtgående förbud, sedan är det upp till de nationella parlamenten att införa undantag. Men hur dessa implementeras i en svensk kontext är just nu en öppen fråga och det står regeringen fritt att i Sverige införa en mer restriktiv lagstiftning än vad EU kräver.
Vi vet ju inte hur konfliktlinjerna går i svensk politik efter valet nästa år. En sådan här ”liten fråga” kan mycket väl svepas med i större uppgörelser mellan vänsterblocket och vissa allianspartier, vilket skulle bana väg för restriktioner. Därför var Moderaternas ställningstagande ett svek mot svenska jägare och fritidsskyttar.

Sverigedemokraternas linje i Europaparlamentet är dock glasklar, liksom i riksdagen. Vi kommer inte svika den svenska jakt- och skyttekulturen.

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD)
Kristina Winberg, EU-parlamentariker (SD)
Runar Filper, jaktpolitisk talesperson (SD)