– Bästa mångfalden skapas när de som brukar jord och skog får göra det utifrån de lokala förutsättningarna – inte genom bevarandedirektiv, skriver JRF-basen Solveig Larsson.
– Bästa mångfalden skapas när de som brukar jord och skog får göra det utifrån de lokala förutsättningarna – inte genom bevarandedirektiv, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

Mer brukande istället för mer skydd

Det är bättre att fokusera på mer brukande istället för mer skydd, skriver Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF, apropå statusrapporten om hotade arter och naturtyper. ”Förvaltning av förnybara resurser genom jakt” är en bättre medicin, tycker hon.

HÄRLIG SOMMARVÄRME kom redan i april i år. Trots regnbrist har grönskan börjat spira tidigt. Förhoppningsvis finns ändå bra med högkvalitativt bete kvar, så att viltet med årets avkommor kan få en bra start och ge goda möjligheter till hösten för oss jägare att skörda överskott. Ett nytt vårtecken har lagts till i år med tv:s satsning Den stora älgvandringen, där vi fått en unik inblick i älgens vandring till sommarbete i Junseletrakten. Det är ett överflöd i mängd som de soldrivna gröna cellerna producerar, och som med bönders och betande djurs hjälp bidrar till att skapa den största biologiska mångfalden i vårt land och ger livsmiljö till många sällsynta arter.

INOM EU FÖLJS STATUS på de arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet genom en rapport vart sjätte år. Ny kunskap läggs till. Därför beslöt Naturvårdsverket att 300 vargar ska gälla den kommande perioden. I Sverige är det 166 arter och 89 naturtyper som omfattas. Budskapet var att hälsoläget för biologisk mångfald är dåligt. Där förbättring skett är det genom fler skyddade områden och begränsat fiske. Det är då förbryllande att merparten av arterna verkar ha det gynnsamt, medan det är våra gräsmarker som är hotade.

ATT PÅSTÅ att mer skydd är lösningen är verkligen fel medicin. Det är mer brukande som krävs, där betande djur ger den bästa effekten. Att våra hav riskerar att överfiskas genom att säl- och skarvstammar tillväxer okontrollerat beror också på att medicinen ”skydd” doserats extremt och nu slår tillbaka. Här krävs att medicinen ”förvaltning av förnybara resurser genom jakt” sätts in omgående. Ytterligare ett område som är hotat är dyner, och det måste vara svårt att bedöma när vi har landhöjning i norr och viss sänkning i södra landet – helt naturligt förändras dessa områden mycket. Förmågan att förändras och anpassa sig är nyckeln till framgångsrikt företagande, och mer av den inställningen behövs inom naturvården.

NU NALKAS EN HÖGTIDSSTUND i Jägarnas Riksförbund med årets förbundsstämma, som i år genomförs i Selma Lagerlöfs hemtrakt i värmländska Sunne. Här gör vi bokslut för förbundets 80:e verksamhetsår, som gav ett nytt fint medlemsrekord. Vi kommer också att få en trivsam samvaro och goda resonemang till grund för förbundets utveckling och förändring, utifrån inlämnade motioner. Värmland är också ett län som tvingats hysa många stora rovdjur och som sett sin unikt fina älgstam kraftigt reducerad. Det är ett resultat av att art- och habitatdirektivet missat att det är människor som genom brukande och betande djur ger större biologisk mångfald för våra hotade gräsmarker än vad rovdjur gör. Bästa mångfalden skapas när de som brukar jord och skog får göra det utifrån de lokala förutsättningarna – inte genom bevarandedirektiv.