Metallare tar strid för fjälljakten

Metallarbetarna på SSAB Luleåverken tror inte att Jägareförbundets nybildade fjällråd kan rädda småviltjakten i fjällen. Vid årsmötet för verkstadsklubben antogs ett uttalande om att alla borde få köpa ett årskort, antingen för jakt i fjälldelen eller barrskogsområdet ovan odlingsgränsen.
Här är metallarnas uttalande:

Jaktkulturen i Sverige är på väg att urholkas!

Ett av de bästa beslut för jakt ovan odlingsgränsen som bestämdes av regeringen 1992 och infördes 1993 håller nu på att raderas ut.

Det nybildade fjällrådet har uttalat sig i pressen och säger att de inte har några argument att komma med. Därför menar de att det inte är någon idé att uppvakta jordbruksministern.

Efter detta uttalande och länsstyrelsens uttalande om att försöka behålla årskortet för kommunmedborgare i fjällkommunen, och att slopa årskortet för länets övriga jägare, har jägarkåren ilsknat till ordentligt.

Hotar lämna Jägareförbundet

Många säger att de kommer att lämna Svenska Jägareförbundet inför nästa säsong om inte förbundet tar starkare initiativ till att få tillbaka årskort för norra länets jägare.

Om länsstyrelsens linje går igenom, med årskort för bara boende i fjällkommunerna, kommer säkerligen en överklagan gällande diskriminering att skrivas.

Jakten har byråkratiserats för mycket. Exempelvis kommer unga människor att strunta i jakt och friluftsliv, för att allt har blivit krångligt.

Vi tycker att myndigheter ska främja friluftslivet och framför allt ett av de få nöjen som finns i de glesbefolkade länen i Norrbotten och Västerbotten.

Vi föreslår följande:

• Att området ovan odlingsgränsen delas upp i två områden. Ett i barrskogsområdet och ett som börjar i björkskogsområdet mot fjällen.

• Att kommunkortet slopas och att alla kan köpa ett årskort, antingen på fjälldelen eller i barrskogsområdet ovan odlingsgränsen.

Detta skulle göra att jägarna inte ställs mot varandra och därmed skulle många konflikter lösas. Det skulle också bli lika för alla och länsstyrelsen och samebyarna skulle kunna styra jakten med en betydligt större precision.

Uttalandet antaget på IF Metalls verkstadsklubbs årsmöte den 27 februari 2008.

IF Metalls Verkstadsklubb, SSAB Luleåverken