Flyttvarg som sövs med bedövningspil från helikopter. Att förnya den svenska vargstammen genetiskt kan på sikt ge en miljardkostnad.

Miljardrullning för nya vargar

Att plantera ut 20 nya vargar för att förstärka den svenska vargstammen genetiskt kan ge en miljardkostnad, konstaterar Hans Erik West i ett debattinlägg. Från vilka samhällsfunktioner skall dessa pengar för vargens bevarande omfördelas? undrar han.

Dagligen hör vi rapporter från sjukhus, skolor, och järnvägar är i behov av större ekonomiska resurser men staten saknar tillräckliga ekonomiska medel. Varje särintresse har sina egna lobbyorganisationer som försöker att bli prioriterade. Förespråkarna för en utbredd vargstam blundar för de ekonomiska konsekvenserna. Många har saknat en kostnadsanalys för vargarnas bevarande och det har varit svårt att få ut fakta i ärendet. 

Har utrett kostnaderna
Men Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt har tillsammans utrett frågan.
Resultatet blev ”Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen. Svar på uppdrag om rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige.” Här redovisas vilket visar en del av de kostnader som vargens bevarande medför.
På sidan 52 i den 55-sidiga rapporten ges en sammanställning av utplanteringskostnaderna.
• Utplantering av en varg från Finland eller Norge kostar 1,55 miljoner per år.
• Utplantering av en valp från en vild varg, som först placerats i en svensk djurpark, kostar 3,9 miljoner per år.
• Utsättning av en valp från djurparksvargar i Norden kostar 5,4 miljoner årligen.
• Flytt av en naturligt invandrad varg kostar 1,35 miljoner per år.

Extra kostnader för varje länsstyrelse
Utöver dessa kostnader per utsatt varg tillkommer kostnader för varje länsstyrelse. De har beräknats i rapporten till 725 000 kronor per länsstyrelse.
Lokal förankring vid en utplantering kostar 925 000 kronor.
I rapporten kan även utläsas detaljer som kostnader på 675 000 kronor per flyttad varg samt att den årliga spårningen och övervakningen som länsstyrelsen utför kostar 525 000 kronor per varg och år. Märkning av en vargvalp kostar 330 000 kronor.
Det finns cirka 500 vargar i landet som genererar ett hundratal valpar per år. 
20 nya vargar ger miljardrullning
Naturvårdsverket föreslår import av ett 20-tal vargar för inplantering. Med enkel matematik kommer man upp till mycket höga kostnader, i storleken 0,5 till 1 miljarder kronor i närtid.
Staten har tidigare inte haft dessa kostnader för vargarnas bevarande, så det är en ny utgift som belastar statskassan.
Anser en majoritet av svenska folket att denna utgift skall prioriteras måste frågan öppet redovisas. Från vilka samhällsfunktioner skall årligen dessa pengar för vargens bevarande omfördelas?

Hans Erik West, Skattungbyn

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...