En politisk karta över Dalarna, som helt håller på att tas över av vargrevir. Av cirka 230 bofasta i ett vargområde kräver 93 procent att alla vargar skjuts bort runt deras byar.
En politisk karta över Dalarna, som helt håller på att tas över av vargrevir. Av cirka 230 bofasta i ett vargområde kräver 93 procent att alla vargar skjuts bort runt deras byar.

Nödrop från vargbyar i Dalarna

Eftersom ni politiker hittills inte visat eller gjort något som tyder på att ni vet eller förstår vår situation, och hur vi tvingas leva i dagsläget, känner vi att något måste göras. Vi vill därför genom detta brev upplysa er om vargsituationen i vår omedelbara närhet.

Det skriver ortsbor i Sörsjön, Nornäs, Tyrinäs, Lövnäs och Horrmund i ett öppet brev till Sveriges politiker. Invånarna har krävt att alla vargar ska skjutas bort runt deras byar.

Vi har nu i cirka två år blivit tvingade att leva med den avsaknad av trygghet och frihet som vargetableringen i vår direkta närhet fört med sig.

Barn är rädda och törs inte längre vistas utomhus. Ortsbor tycker att det känns otryggt att promenera inne i byarna. Bärplockare känner stor otrygghet och har i flera fall slutat att vistas i skogen. Fiskare känner olust för att röra sig i naturen. 
Slut på löshundsjakten
Jägare har mer eller mindre tvingats att sluta jaga med löshundar på grund av rädslan för att förlora sina jaktkamrater i vargens käftar.
Vargarna har allt oftare rört sig inne i byarna runt våra hus och detta gör dom obehindrat även under dagtid.
Känslorna och tankarna som uppstår när man vet att dessa vargar kan finnas var och när som helst är svåra att förklara. Det är först när man själv blir drabbad som man verkligen förstår vidden av problemen som vargarna för med sig. Detta är något som många nu bittert har fått erfara.
Varför tvingas leva med vargplågan?
Man kan som drabbad lätt förstå varför våra tidigare generationer gjorde allt de kunde för att bli av med vargplågan. Men vi kan däremot inte förstå varför vi nu ska tvingas leva med denna vargplåga.
Som läget är idag ställs många av oss vi inför tre val:
• Sluta med våra fritidsintressen, byta livsstil och tillbringa vår lediga tid inomhus.
• Flytta härifrån och försöka hitta någonstans där man kan leva som förut.
• Bli grovt kriminella genom att själva utrota vargarna där vi ska leva.
Detta är val som ingen människa i dagens välfärdssamhälle borde behöva ta ställning till.
93 procent vill skjuta bort alla vargar
Vi vill upplysa er om att vi har gjort en namninsamling i våra byar om ett krav på skyddsjakt på alla vargar som finns i vår närhet. Cirka 230 bofasta som är drabbade av vargar har fått chansen att skriva på och drygt 93 procent av dessa personer valde att skriva på listan.
Många var jublande glada: ”Äntligen försöker man göra något åt galenskapen som pågår.”
Var bor den majoritet av befolkningen som verkligen vill ha vargen runt sina hus?
Finns det överhuvudtaget någon plats i Sverige där en etablering av varg kommer att accepteras av ortsbefolkning, markägare, lantbrukare, och barnfamiljer?
Vem vill betala för ”vargkalaset”
Finns det verkligen en majoritet av befolkningen som är villig att betala detta ”vargkalas” med sina skattepengar?
Detta är frågor som vi borde ges en möjlighet att rösta om.
Dagen rovdjurspolitik i Sverige kan liknas med sagan om kejsarens nya kläder. Det är många som ser vad som håller på att ske. Men det är få eller ingen av dem som har makten som öppet vågar påpeka det uppenbara misstaget som vargens återinförande i Sverige verkligen är.
Vi hoppas det är någon av er politiker som blir först med att öppet arbeta för att påvisa detta misstag. Förhoppningsvis försöker ni även att öppna ögonen på dem som ännu inte insett vilka problem människorna verkligen har och kommer att få, när de tvingas att leva med vargarna mot sin vilja.
Vi vädjar till er, vakna och se allvaret i det som händer. Agera innan någon människa råkar illa ut.
Ortsbor i Sörsjön, Nornäs, Tyrinäs, Lövnäs och Horrmund