Nya vägräcken inte säkrare med vilt

Just nu förekommer det förbättring av säkerheten utmed några vägar, så långt är allt bra. Men en lite bieffekt som troligtvis inte funnits med i tankarna när beslut om denna åtgärd fattats och det är viltet. Åtgärden är ett lågt räcke av metall som skall ha den effekten att ett fordons framfart skall bromsas upp […]

Just nu förekommer det förbättring av säkerheten utmed några vägar, så långt är allt bra. Men en lite bieffekt som troligtvis inte funnits med i tankarna när beslut om denna åtgärd fattats och det är viltet. Åtgärden är ett lågt räcke av metall som skall ha den effekten att ett fordons framfart skall bromsas upp innan det far ut i periferin
Tidigare kunde de vilda djuren stå med ”tåspetsarna” på dikeskanten för att snabbt passera vägbanan. Ibland gick detta bra, ibland inte. Men med dagens räcken är viltet tvunget att ta en liten ansats, oavsett storlek på djuret. Då hamnar viltet en bit uti i vägbanan, detta är oundvikligt. Kommer det samtidigt ett fordon när djuret precis landat finns inte en chans att vända.