Narurvårdsverket slår nya rekord i myndighetsvansinne och kör över vargdrabbade i sin iver att ta hit ryska vargar, menar Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.
Foto: Bertil Pettersson Narurvårdsverket slår nya rekord i myndighetsvansinne och kör över vargdrabbade i sin iver att ta hit ryska vargar, menar Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

Nytt rekord i myndighetsvansinne

Naturvårdsverket slår nytt rekord i myndighetsvansinne. Skadedrabbade körs över ännu mer för att locka hit fler ryska vargar, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Ett år med ännu fler bottenmärken avseende vargförvaltningen har snart passerats, utan att några tecken till bättre myndighetshantering kan skönjas. 
Tvärtom har nya sorgliga källarnivåer nåtts och smittat över på andra näringar. 
Dit hör att överklaganderätt av myndighetsbeslut, som började med stora rovdjur, nu har infekterat skogsbruket och orsakar stor osäkerhet för den näring som i stor utsträckning ger livsutrymme för vilt. 

Tro på äganderätten
Att bruka och förvalta en resurs som skog med så lång tid mellan investering och avkastning (från plantering och röjning till mogen skog för avverkning) kräver en mycket stark tilltro till att äganderätten hålls intakt över generationer. 
När äganderätten hotas kommer alla som är beroende av att skog brukas långsiktigt drabbas – och dit hör klövviltet i allra högsta grad.
Stora klövviltsstammar kräver mycket ungskog för föda, vilket gör slutavverkning med bra föryngring, där tall är vinterns stapelföda för älg, är livsviktigt. 

Viltet kräver skogsbruk
I nästa steg, om inte skog brukas, blir även stora rovdjur utan mat… Så utöver att skogens produktion är en huvudnyckel till att lösa mänsklighetens akuta klimatproblem kräver även viltet att skogen brukas. 
Ett annat bedrövligt grundskott i myndighetshantering är den tummetott till licensjakt på varg när endast fyra länsstyrelser vågat fatta besluta om en hårt styrd jakt på totalt 24 vargar efter alla möjliga försiktighetsprinciper. 

Liten vargjakt överklagas
Naturligtvis har bevarandefundamentalisterna överklagat dessa minimala jaktbeslut, så vi får se om domstolshanteringen ger klartecken till det jaktbeslut som borde ha gällt ett väldigt mycket större antal vargar.

Jakt på 47 Norge-vargar
Att Norge samtidigt beslutar jaga 47 vargar på ett bedömt bestånd på cirka 70 vargar pekar på orimligheten i svensk förvaltning. Om detta förhållande överförs till Sveriges officiella inventering, ska mer än 200 vargar jagas. 
Eftersom den svenska inventeringen underskattar antalet vargar är det ett ännu högre antal som borde finnas i jaktbeslut. Det behövs verkligen smartare sätt att uppskatta antalet. 

Viltkameror i Finland
Här är det intressant att ta del av den finska viltmyndigheten, Viltcentralen, som i sin tidning som alla som löser finskt statligt jaktkort får, rekommenderar viltkamera som givande hobby och ger tips hur vargungefotografering kan göras på bästa sätt. 
Finska viltmyndigheten konstaterar att viltkameror är ett utmärkt hjälpmedel för att få in uppgifter om vargföryngring för att kunna fatta beslut om vargjakt. 
Här i Sverige riskerar privatpersoner att dömas i domstol om det uppdagas att viltkamera används.

Synen på genetisk status

Ytterligare en orimlighet är att Naturvårdsverket har lyckats göra ett byråkratiskt konststycke i negativ bedömning av den svenska vargstammens genetiska status. 
Riksdagens beslut, bekräftat av forskare, är att om en nyinvandrad varg (genetiskt värdefull) föder valpar vart femte år håller den ryska vargpopulationen som finns i Sverige tillräcklig genetisk status. 

Sju valpar räcker inte
Sådana vargar har fött valpar sju gånger mellan 2008 och 2016. Då kommer den fantastiska slutsatsen att inga föryngringar uppfyller kriterierna! Här har Naturvårdsverket lyckats gräva ner myndighetsutövningen ännu djupare i misstroendebotten. Först får inte det vargpar som med statlig kostsam flytthjälp hamnade i Tiveden räknas, eftersom de fick valpar med varandra (och inte med någon varg som redan tidigare fanns i landet) 
I stället har vi en ”enklav” som fött valpar i två år. Genom att Naturvårdsverket gör så och sedan låter fem års-perioden sluta 2015 har Sverige plötsligt försämrat den genetiska statusen. Verket bedömer därmed att Sverige inte uppfyller kraven enligt riksdagsbeslutet. 

Skadedrabbade körs över
I nästa steg vill nu Naturvårdsverket köra över skadedrabbade ännu mer för att locka hit fler ryska vargar. Detta måste vara rekord i myndighetsvansinne!
Årets förbundsstämma gav uppdrag att ta fram en handlingsplan i vargarbetet. 
Årets bedrövliga utveckling visar verkligen på behovet av nya krafttag. 
Här pågår arbete för fullt som framöver ska ge nya redskap i arbetet för att nå nej till frilevande varg. 
Fortsatt ”skitjakt” i avvaktan på det.

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND