Att satsa lika mycket på andra rödlistade arter i landet, som på vargen, skulle kosta alla skatter vi drar in i landet, skriver Kjell Lennartsson och de övriga i Svenljungagruppens ledning.

Att satsa lika mycket på andra rödlistade arter i landet, som på vargen, skulle kosta alla skatter vi drar in i landet, skriver Kjell Lennartsson och de övriga i Svenljungagruppens ledning.

”Orimlig prioritering av rödlistade arter”

Svenljungagruppen tycker att det är orimligt att satsa så mycket pengar på vargarna, när Sverige har mer än 4 000 rödlistade arter. De skriver företrädare för grupen  i debattartikeln nedan.

Våra beräkningar visar på att vargen kommer att kosta minst 1,6 miljarder per år om rovdjursutredningen anammas. Detta är enormt mycket pengar och vi ifrågasätter om det är rimligt att samhället satsar så mycket pengar på en rödlistad art som vargen när det finns mer än 4 000 andra rödlistade arter i Sverige. Om vi skulle satsa lika mycket pengar på alla andra rödlistade arter skulle det kosta 6400 miljarder om året. Det är ungefär dubbelt så mycket som vi tar in totalt i skatter i Sverige varje år.

Populism
Det kanske säger lite om vilken orimlig prioritering som vissa politiker vill göra bara för att vinna populistiska röster i vargfrågan. Vargen är inte en globalt hotad art utan ett av världens vanligaste rovdjur som absolut inte behöver överbeskyddas. Nu skall väl i ärlighetens namn nämnas att våra politiker inte har kommunicerat att man tänkt att samhället skall stå för kostnaderna utan man har helt enkelt tänkt sig att markägare och bönderna skall stå för dessa gigantiska utgifter. Om bönderna höjer matpriserna för att ta ut dessa kostnader så kommer man inte att kunna sälja sitt kött och därför slutar detta med att vi måste importera ännu mer mat från andra länder. Vår självförsörjningsgrad är i dag under 50 procent och det kommer snabbt att bli ännu sämre om vi belastar våra bönder med ännu mer kostnader.

Måste värna landsbygden
I våras så kom en rovdjursutredning som föreslår en helt obegränsad vargstam. Vi menar att vi måste värna landsbygden och vår matförsörjning och därför måste vi sätta ett tak på hur mycket varg som vi skall ha. En sårbarhetsanalys på varg har nyss släpps av forskarna. Den visar att vi behöver ca 80 vargar i Sverige för att vargen skall överleva som art i minst 100 år. Svenljungagruppen jobbar för att vi skall sätta ett tak på max 160 vargar i Sverige.

Svenljungagruppen

Thomas Persson, Urban Nilsson, Thomas Ekberg, Bengt Håkansson, Leif Andreasson, Kjell Lennartsson