Foto: Peter Knutson– Ingen regering där Miljöpartiet ingår kommer någonsin att vara bra för svenska jägare, konstaterar moderaten Christofer Fjellner i ett debattinlägg.

Osant att vi bryter mot EU-regler

Sverige ska besluta om svensk jakt och svensk rovdjurspolitik. Det ska inte EU göra.

Det borde alla i Sverige kunna ställa upp på. Men när EU-kommissionen gång på gång lägger sig i den svenska vargjakten är de ivrigt påhejade av Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen. De hänvisar till EU:s habitatdirektiv och menar att regeringens rovdjurspolitik bryter mot EU:s regler. Det är inte sant, skriver moderate EU-kandidaten Christofer Fjellner i ett debattinlägg.

När Sverige gick med i EU 1995 hade vi en vargstam på ett 40-tal djur. Sedan dess har vargstammen åttafaldigats och Sverige har idag runt 350 vargar.

Skandinaviens främsta vargforskare är överens om att vargen inte längre är hotad. Det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv har på Naturvårdsverkets uppdrag tagit fram en sårbarhetsanalys för att tydliggöra var den minsta livskraftiga nivån för vargstammen går. Det är den nivån som är miniminivå för att vargen inte ska rödlistas.

100 vargar räcker för livskraftig stam
Skandulv kom, genom att använda sig av flera olika modeller, fram till att en population på 100 djur är fullt tillräckligt för en livskraftig vargstam, även om man tar höjd för ”katastrofer” eller andra oväntade händelser. De menar att det krävs färre än 40 vargar för att det ska finnas någon påtaglig risk att vargen utrotas i Sverige. Den bilden bekräftas i flera andra studier.

Allvarlig anklagelse mot forskare
Företrädare för miljöpartiet har vid upprepade tillfällen antytt att forskarna lägger fram vinklade rapporter. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson, som är en av dem som framfört anklagelser mot forskarna, har själv en akademisk karriär bakom sig och borde vara medveten om att det är en allvarlig anklagelse.

Men för att kunna säga att en art har en gynnsam bevarandestatus krävs fler djur än den minsta livskraftiga nivån. Regeringen har därför gett Naturvårdsverket i uppdrag att sätta ett referensvärde för den svenska delen av vargstammen i intervallet 170-270. Då gynnsam bevarandestatus för vargstammen är uppnådd har regeringen nu tillåtit licensjakt.


Vargjakten lever upp till EU-kraven

Det är helt i sin ordning och den svenska licensjakten lever upp till habitatdirektivets strikta krav. Det finns därmed ingen som helst grund för EU-kommissionen att lägga sig i den svenska vargjakten.

Men Miljöpartiet nöjer sig inte med att driva på EU-kommissionen att jaga Sverige för vargjakten. De kräver att EU inrättar en jaktpolis med befogenhet att gripa in direkt i Sverige vid misstänkta jaktbrott. Det är inte svårt att koppla detta krav till partiets inställning i vargfrågan.

Föråldrad lagstiftning som stöd
Den lagstiftning EU-kommissionen hänvisar till när de försöker hindra den svenska vargjakten är föråldrad och behöver ses över. Habitatdirektivet är från 1992 och fågeldirektivet från 1979. Direktiven bygger på statiska listor som inte längre speglar hur det ser ut i skog och mark. Att förändra listorna kräver att EU-kommissionen och medlemsländerna är överens om förändringarna. Det händer så gott som aldrig.

Dominerad av miljörörelsen
Mitt intryck är att kommissionen är dominerad av miljörörelsen och att många av dem som arbetar med de här frågorna har en bakgrund där. Det gör inte saken lättare.

Men alldeles oavsett är vargen en fråga som väcker starka känslor hos människor som bor tätt inpå den. Det finns heller inget mervärde i att vi låter EU besluta över den svenska vargjakten. Jakten är viktig för vi behöver få ett beteende där vargen är rädd för människan och inte går tätt inpå gårdarna.

Vi kan ha 200-330 vargar som jagas
Vi kan ha en vargstam i Sverige på 200-300 djur som jagas och därmed hålls i balans och upplever att människan är något man ska hålla sig undan.

För Sveriges 300 000 jägare är jakten viktig inför Europavalet den 25:e maj. Att inte gå och rösta ger miljöpartiet större inflytande efter valet. Men lika viktig är frågan inför riksdagsvalet i höst. För ingen regering där Miljöpartiet ingår kommer någonsin att vara bra för svenska jägare.

 

Christofer Fjellner (M) Europaparlamentariker och andranamn på moderaternas lista i EU-valet

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...