Skytteträningen lönar sig.
Foto: Göran Steen Skytteträningen lönar sig.

Övning ger färdighet

Så här några dagar in i august, när jag skriver det här, hoppas jag att alla skjutbanor har varit och är flitigt besökta, så att vi alla är eller blir bra förberedda till våra olika jakter under den kommande jaktsäsongen.
Att träning verkligen lönar sig har jag fått många bevis på under de kvällar som jag varit och hjälpt till på vår skjutbana i Skellefteå.

Många, ja de allra flesta, kommer dit och är väl förberedda och behöver bara skjuta sina serier för att klara sitt jaktlags krav, vilket oftast motsvarar bronsmärket.

Andra behöver både två och tre kvällar innan de får det att fungera, men rätt vad det är så sitter skotten där det var tänkt.

Det riktigt syns hur de här personerna lyser upp och känner en stor tillfredsställelse över att det äntligen lossnat.

Något som också är glädjande är att i princip alla har med sig en egen bössa. Detta bör ju vara en självklarhet men så har det inte alltid varit.

Ett annat område där det också är viktigt med träning är det fysiska, både för hundar och människor. Även om tiden börjar bli knapp för att rädda tidigare synder gäller fortfarande det gamla ordspråket ”bättre sent än aldrig”!

Vad har då hänt i sommar?

Min e-post har helt dominerats av rovdjursfrågor. Ja, kanske inte så mycket frågor utan mer information och tyckande. Återigen har ett antal lantbrukare fått sin sommar förstörd av att deras djur har blivit dödade eller skadade av rovdjur, främst vargar. Trots flera ansökningar om skyddsjakt på varg har ingen beviljats så här långt. Detta är tråkigt och bådar inte gott inför framtiden.

När det gäller skyddsjakt på björn verkar det som om Naturvårdsverket har en mycket lägre tröskel och här har man följaktligen beviljat ett antal skyddsjakter. Om vi överhuvudtaget skall kunna ha varg i dagens Sverige måste skyddsjakt beviljas på alla vargar som går in och river djur.

Vårt, Jägarnas Riksförbunds, krav om att rovdjur som finns inne i eller i omedelbar anslutning till bebyggelse skall få skjutas utan myndighets beslut känns mer och mer riktigt.

Detta är det enda rimliga för att folket på orter som drabbas skall kunna känna någon så när trygghet och respekt.

Det här skulle på intet sätt hota rovdjursstammarna, medan dagens situation definitivt hotar att slå ut djurhållningen i vissa bygder.

När skall vi få en majoritet av våra folkvalda att våga stå på människornas sida?

Även om det kan kännas tröstlöst just nu är det bara att jobba vidare. Förr eller senare brukar ju det sunda förnuftet segra. Ett bra bevis på detta är beslutet att upphäva blyförbudet, men även här krävdes det ett antal års arbete.

När du håller den här tidningen i din hand har flera spännande jaktpremiärer ägt rum och den kanske största av alla, älgjakten, står precis för dörren.

Ja, kanske inte för de områden som uppenbart inte har någon älgstam kvar att jaga, främst på grund av vargens förekomst. Detta är ytterligare ett pris som inte är rimligt att en del skall behöva betala bara för att andra vill ha vargar!

Samma förhållande finns när det gäller rådjuren och hur hårt en överstor lodjursstam har gått åt dem på många håll i landet.

Hur kommer rovdjursutredare Pettersson att hantera detta och vilka förslag kommer han med?

Den utveckling vi har haft och den situation vi har nu är ovärdig och orimlig. Hur som helst, ha en bra höst.