Isak From och Helen Pettersson, socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västerbotten, skriver i debattartikeln att socialdemokraterna i sitt förslag om fjälljakten och utländska jägare håller sitt vallöfte.
Foto: Sveriges Riksdag Isak From och Helen Pettersson, socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västerbotten, skriver i debattartikeln att socialdemokraterna i sitt förslag om fjälljakten och utländska jägare håller sitt vallöfte.

S håller löftet om fjälljakten

”Vi socialdemokrater håller vad vi lovar”, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Isak From och Helen Pettersson, båda från Västerbotten, i en debattartikel angående fjälljakten och utländska medborgares möjligheter att jaga i fjällen.

Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att förvalta våra naturresurser och de vilda djuren. Vilt är en begränsad och gemensam resurs. Om vi förvaltar vårt vilt på ett bra sätt, med balans mellan tillgång och avskjutning, kommer vi också få vilt som mår bra. Tillgången på vilt påverkas av det lokala jaktuttaget, men även av vad som händer utanför Sveriges gränser, såsom globala miljöförändringar. Detta betyder att förvaltningen på lokal nivå är kopplad till flera andra nivåer; regionalt, nationellt, europeiskt och globalt.

Redan när Sven-Erik Bucht tillträdde som landsbygdsminister lyfte han frågan om fjälljakten, vilket förståeligt har ökat förväntningarna. Jägare, naturorganisationer, samebyar och turistföretagare med flera har mycket riktigt väntat på att regeringen ska presentera ett förslag som ger bättre ordning och reda i småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen.

År av att vara i opposition med väldigt små möjligheter till att genomföra förändring har bytts mot en S-ledd regering med möjlighet att förändra. Vi är mycket glada att år av arbete nu har resulterat i att regeringen nu skickar ut ett förslag kring småviltjakten på remiss. En remiss som vi hoppas att många tar sig tid att svara på. Regeringen har lagt fram förslaget bland annat för att komma till rätta med det i vissa delar av fjällen stora slitaget och hårda jakttrycket, som till stor del beror på utländska jägare.

Vårt förslag innebär dock även att den som inte är fast bosatt i Sverige, men är EES- eller EU-medborgare och har uppnått en närmare anknytning till Sverige likställs med den som är bosatt i här. Efter remitteringen av promemorian kommer regeringen att ta del av remissinstansernas synpunkter och ta ställning till dem. Förordningsändringen beräknas kunna träda i kraft tidigast den 1 april 2016.

Den förändring som föreslås kommer inte i sig att ha några omedelbara ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Utländska jägare, som enligt nuvarande regelverk har rätt att bedriva småviltsjakt, kan komma att påverkas av den föreslagna ändringen genom att deras rätt till jakt begränsas. Exakt hur begränsningen blir beror på hur Jordbruksverket utformar sina föreskrifter och tolkar begreppet ”närmare anknytning till Sverige”. Den föreslagna ändringen kommer att utgöra grund för ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter och därmed även länsstyrelsernas beslut om jakträttsupplåtelser i respektive län.

Den svenska jakten och viltvården är en tradition viktig att bevara, samtidigt som kopplingen till fritids- och turistnäringen erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. På det sättet är jakt och viltvård också av stor betydelse för sysselsättningen på landsbygden. Hela Sverige ska leva och utvecklas och vi socialdemokrater kan snart bocka av ännu ett vallöfte.

Isak From (S) riksdagsledamot Västerbotten
Viltvårdsansvarig i riksdagsgruppen
Helen Pettersson (S) riksdagsledamot Västerbotten