Så kan den illegala jakten försvinna

Tonen i Conny Sandströms ledare om vargsymposiet är positiv. Om ledaren beskriver den faktiska verkligheten har vi nu marginaliserat de extrema opinionsbildarna på motståndarsidan till en åklagare och rovdjursföreningen. Tyvärr tror jag inte det är alldeles sant.

Fortfarande för SNF och SNV en fundamentalistisk propaganda mot jakten och jägarna som företeelse.

Den omfattande illegala jakten på varg och andra rovdjur är fortfarande löpsedelsnyheter och får genast utrymme i TV inslag och särskilda ”hearingar” och debattprogram. Jägarkåren ställs till svars och ifrågasätts.

Redan under tidigt 80-tal när ”vanliga” människor började tänka och fundera kring vargfrågan deltog jag i diskussioner i olika sammanhang.

Kollegor, vänner och andra jag kom i kontakt med ville alltid diskutera vargfrågan och ifrågasätta.

Varnade för vargen

Jag hävdade att vargen kommer att bli ett jätteproblem om vi inte får använda paragraf 28 som den ursprungligen var formulerad, att problemen med varg skulle minimeras om vi tilläts skjuta närgångna individer.

Någon förstod resonemanget och insåg att jakten skulle ge oss en vargpopulation som var skygg. Någon insåg även att de oskygga/våghalsiga individerna inte var önskvärda för att vi på sikt skulle få en vargstam som vi både kunde leva med och jaga sida vida med.

Conny skriver i sin ledare ”Gör den illegala jakten vit” och självklart vore det ett önskescenario.

Jag tror inte så mycket på att vi ska ha en vargstam som jagas i form av skyddsjakt, avlysningsjakt eller licensjakt. Inget av detta kommer att göra den illegala jakten vit. Den illegala jakten är ett ickeproblem och stavas lagstiftning.

Den illegala jakten försvinner

Den illegala jakten försvinner i samma sekund som avlivandet av en varg inte längre är kriminaliserat, oavsett omständigheter.

Även om vi idag skulle bestämma oss för att utrota vargen i Sverige så skulle det sannolikt ta mycket lång tid innan den sista vargindividen var fälld om det ens är möjligt.

Själv känner jag mig inte motiverad att hjälpa till med uppbyggandet av en jaktbar vargstam för att jägare ska få möjlighet till jakt på varg. Den jakten avstår jag utan en sekunds tvekan.

Troligen har jag medhåll i den ståndpunkten från en överväldigande majoritet av landets jägare med egna jakthundar. Hur det förhåller sig med jägare utan hund vill jag låta vara osagt.

Slutligen vill jag beröra ”den omfattande tjuvjakten” som forskare dokumenterat genom röntgade individer och upptäckten att tio procent av vargarna skjuts illegalt.

Slarvigt och tveksamt om tjuvjakt

Det är ett slarvigt sätt att handskas med statistik och tveksamt syfte med informationen. Olof Liberg är inte trovärdig i sin egenskap av forskare. Om nu var tionde död varg uppvisar förekomst av inläkta hagel så har jag svårt att se likhetstecknet mellan detta och illegal jakt. Jag betvivlar inte att fynden är relevanta, men vad säger att syftet med skottet var att döda vargen? Gissningsvis har syftet varit att skrämma vargen eftersom en hagelbössa inte tar död på en varg som är längre bort än 20-25 meter. Hur många av dessa påskjutna vargar skulle ha bedömts som nödvärn om den ursprungliga formen av paragraf 28 gällt?