En torsk som är angripen av sälmask har fått levern förstörd och är bara skin och ben.
Foto: Björn Ulups En torsk som är angripen av sälmask har fått levern förstörd och är bara skin och ben.

Sälarna är även smittspridare

Att sälarna sprider sälmask som drabbar hela det biologiska systemet är ytterligare ett skäl för ökad jakt på ett sälbestånd som slagit ut hela kustfisket i södra Sverige, tycker yrkesfiskaren Björn Ulups.

Jag är yrkesfiskare sedan tre generationer tillbaka, men nu har sälen nära på slagit ut hela det småskaliga fisket längs våra kuster. Här i södra Sverige är det bara ett handfull fiskare kvar och nästa år försvinner hälften av oss. Inte nog med att sälarna äter upp all fångst. De sprider sälmask som angriper torsken. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, gjorde en undersökning nyligen av 60 torskar som slumpmässigt valdes ut. Av dessa var 57 fulla av sälmask i levern. Upp till 300 maskar/parasiter har hittats i en lever.

Regeringen mörkar för folket i landet. Regeringen vågar inte ta tag i sälfrågan. Torsken är uppäten, infekterad eller bortjagad från våra kuster på grund av sälarna. Det enda som görs är att skylla på yrkesfiskarna i landet.
Simrishamn är södra Sveriges största fiskehamn och idag finns det bara tre kusttrålare där och av dem så fiskar en ensam. Det finns ingen aktiv garnfiskare där längre. Så illa är det.
Ju sydligare sälarna kommer, ju mer sprider sig sälmasken explosionsartat. Torsken har slagits ut och ytterligare fiskarter hotas. Hornsimpan var till 100 procent infekterade redan 2015.

Hela det biologiska systemet är på väg att slås ut på grund av all sälmask som sprider sig och de svenska sälarna är bara en liten bit från den tyska kusten nu. Jag såg dem 12 sjömil från kusten i februari.
Sälen har slagit ut hela kustfisket i södra Sverige på bara två-tre år i princip och kommer att göra likadant i Tyskland när de kommer dit.
BJÖRN ULUPS