Ska även jägare förses med sändare – för säkerhets skull?
Ska även jägare förses med sändare – för säkerhets skull?

Sändare på jägare för säkerhets skull

Än en gång har en jägare försvunnit under jakt, orsakat en stor eftersöksinsats, återfunnits och avlidit. Jag har nyligen förlorat en jaktkamrat för alltid. Han försvann och vi kunde inte lokalisera honom. Han återfanns ca 20 timmar senare efter en massiv sökinsats, men med en allvarlig skallskada.

Han avled efter ett par dagar. Händelsen har lett till att jag funderar över min egen säkerhet. Vi kan alla drabbas av olycka eller sjukdom.
Eftersöken kräver stora resurser av polis, hemvärn, hundpatruller och frivilliga och de gör storartade insatser som vi ska vara djupt tacksamma för. Deras professionalism och hängivenhet inför uppgiften kan inte nog uppskattas.

Måste ha sändare
Offpiståkare måste i vissa länder ha en sändare med sig för att kunna lokaliseras vid en eventuell lavin, ett säkert sätt att rädda en drabbad. Vi skogsvandrare har utan tvekan ett behov av sådan utrustning. En liten enkel sändare att ha med sig när vi är ute, och som kan spåras både på marken och från helikopter. Jag efterlyser denna enkla sändare, som bara har till uppgift att skicka en spårsignal. Ett eftersök kan underlättas.
Den kanske redan finnas och då inskränker sig problemet till att hitta den. Hjälp mig!