Sansa er i vargdebatten

Naturdemokraternas ordförande, Henry Svonni, efterlyser en lugn och sansad vargdebatt.

Vargdebatten har blivit väldigt infekterad och det i sådan grad att debattörer från båda sidor blir trakasserade och hotade. Journalister, bloggare, krönikörer och även tjänstemän på Länsstyrelserna blir hotade och/eller trakasserade.

Denna situation som råder är inget som skall sopas under mattan eller negligeras. Gör vi det är risken att dessa hot och trakasserier blir allvarligare och någon går från ord till handling.

Alla måste ta ansvar
Alla vi som deltar i debatter på Facebook, i tidningar och andra forum måste ta vårt ansvar och sluta med alla hot och trakasserier när man debatterar. Endast då kan vi få en sansad ton.
Naturdemokraterna tar avstånd ifrån alla hot och trakasserier.
Vi behöver alla lägga mer energi på att diskutera sakfrågan-dvs den havererade rovdjurspolitiken.

För allvarlig fråga
Frågan är alltför allvarlig för att tramsas bort och tappa den röda, viktiga tråden. Att kritisera någon annan i en debatt är en sak men börjar man hota och trakassera så har det gått alldeles för långt.

Vi uppmanar alla att hålla en sansad nivå i diskussionerna kring den mycket heta vargfrågan. Varje enskild debattör har möjligheten och ansvaret att hålla en god ton i debatten och det oavsett man är för eller emot varg.

Henry Svonni
Ordförande, Naturdemokraterna