Förbundsstyrelsens beslut, att säga nej till frilevande vargar i Sverige är helt logiskt, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Snart är det dags för en ny årsstämma

Den kommande helgen håller vi stämma på Visingsö. Det ska bli väldigt intressant att få besöka denna spännande ö i Vättern och lyssna på alla ombud. Jag ser fram mot att stämman fattar kloka och modiga beslut för viltets, jaktens och jägarnas bästa i Sverige.

Tidigare beslut, och de som stämman nu kommer att fatta, styr förbundsstyrelse, distrikt, avdelningar och anställd personal under perioden fram till nästa stämma. Så stämman, där medlemmarna kommer till tals via sina ombud, är verkligen det högsta beslutande organet i Jägarnas Riksförbund (JRF).

Ett 40-tal motioner
Till årets stämma har vi 40-talet motioner, vilket visar stor motionsvilja.
Motionerna handlar om allt från de tunga jaktpolitiska frågorna inom älgförvaltning och rovdjurs­politiken till lika viktiga demokratiska frågor omkring våra interna processer.
I övrigt upplever jag att vi har haft en ”seg och kall vår”, vilket statistiskt kanske innebär att vi får en varm och torr sommar. Men i skrivande stund känns det nästan höstlikt ute! Glädjande nog syns vilt ute på gärdena i norra Sverige, begärligt letande efter gröna grässtrån. Motionsrundor med jaktälskande hundar leder till motstridigt följda beslut angående vart vi ska fara, där vittringen förlorar mot kopplet. Men då blir det hundblickar som tydligt ifrågasätter förståndet i andra ändan av kopplet.

Innehållslösa dokument
Hösten är efterlängtad av många! När det gäller rovdjursutredningen förslag i rovdjurspolitiken och Naturvårdsverkets förslag till förvaltningsplan för varg finns det många, utöver Jägarnas Riksförbund, som ifrågasätter hur så innehållslösa dokument får produceras på skattebetalarnas konto.
Därtill tvingas lokalt boende och verksamma betala hela kostnaden för rovdjurspolitiken, då samhället inte tar kostnaderna och inte heller låter de som berörs av rovdjurspolitiken få avgörande inflytande över besluten.

Rgeringen har kapitulerat
Som vi tidigare slagit fast – regeringen har i dagsläget kapitulerat i rovdjurspolitiken. Rädslan för att dras inför EU-domstol leder till att EU-kommissionen får styra över det som ska vara svenska frågor. Detta leder bara till en ohållbar situation inom rovdjurspolitiken.
För Jägarnas Riksförbund är det självklart att människors välbefinnande går före djur, även avseende rovdjur som av olika skäl hamnat på internationella ”hotlistor”. De internationella hotlistorna är skapade för många år sedan. Det behöver beaktas mycket ny kunskap från forskarvärlden, samt bli en stor förändring av antalet EU-länder, innan vi kan säga att vi har internationella överenskommelser som är uppdaterade med dagsläget.

Konstlad hotlista för varg
För varg är hotlistan konstlad, eftersom vargen inte alls är globalt hotad. Den snäva genetiska basen bland de vargar som finns i Sverige för närvarande är något som starkt omhuldas som motiv till stora ekonomiska insatser i vargpolitiken.
För min del anser jag att det motivet behöver ifrågasättas tydligt. Sagan om ”Kejsarens nya kläder” stämmer alltför väl in på den frågan.
Även här är vi en organisation som vågar ta debatten. Det är därför logiskt att vi i förbundsstyrelsen fattat beslutet, med hänvisning till ett antal punkter i vår policy, att i dagsläget säga nej till frilevande varg!

Håller inne pengar till JRF
Regeringen har hållit inne utbetalning av ersättning från vilt­vårdsfonden till Jägarnas Riksförbund, genom oklarheter i regionala skrivelser till regeringen i början av året.
Det beslut som kom efter vårt ställningstagande angående nej till frilevande varg är att beloppet minskats. Jag utgår från att det inte har någon koppling till att vi fattar beslut utifrån våra medlemmars verklighet i vargområdet.
Jägarnas Riksförbund driver i den nya älgförvaltningen frågorna utifrån våra grundläggande värderingar.

Motarbetar rättsosäkerhet
Vi är för frivillighet, eget ansvar och samarbete. Men lika kraftfullt motarbetar vi den rättsosäkerhet vi upplever fortgår i det nya systemet. Älg ska förvaltas där älg finns – inte utifrån areal.
Därför har vi uppdraget från 2011 års förbundsstämma att arbeta för allmän jakt på älg under lång tid. Det minimerar byråkratin och ger störst möjlighet till att ta lokala förvaltningsbeslut utifrån var älgen finns. Vi tror på varje enskild jägares förmåga att fatta rätt beslut, vilket har bevisats genom den allmänna jakt som i decennier förvaltat övriga viltarter.

Solveig Larsson, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...