Vargen i Norrland. Debattören Dick Broman befarar att det är Norrland som kommer att få ta hand om Sveriges vargar.
Vargen i Norrland. Debattören Dick Broman befarar att det är Norrland som kommer att få ta hand om Sveriges vargar.

Starka krafter för vargrevir i norr

En lång rad organisationer, politiker och fria debattörer jobbar för att Norrland ska få vargrevir

Är det tillfälligheter? Att plötsligt alla dessa är överens om en ett helt nytt system där rennäringen och norrlänningarna i framtiden skall få ta hand om vargproblemen, skriver Dick Broman i sin debattartikel.

Tyvärr har miljörörelsen och svenska staten vilselett jägarkåren med villkorade bidrag till jägarnas medlemsorganisationer och även delat ut rikligt med skattepengar till myndigheter, forskare och djurparker som hjälpt till med att genomföra ”Projekt varg”.

I vargfrågan kan man verkligen säga att mottot ”Money talks” lyckats. Judaspengar till jägarnas medlemsorganisationer och ”nyttiga idioter” har resulterat till att vi nu har en frilevande vargstam i Sverige, som nu skall tillåts växa så kraftigt i antal att det nationella målet om en livskraftig vargstam och EUs krav om bevarandestatus uppnås.

SE SANNINGEN I VITÖGAT

Inte lätt bevisa
Sverige har nu en frilevande vargstam som är grundlagd av jägarnas egna medlemsorganisationer, miljöorganisationer, naturvårdsverket, forskare och djurparker som tillsammans drivit ”Projekt varg”” och Sverige är nu tvungen att följa EU:s lagar om nationella mål och upprätta förvaltningsplan för alla fem stora rovdjuren.

Det är inte lätt att nu i efterhand bevisa att den Svenska vargstammen i själva verket är en frilevande stam av djurparksbastarder som är grundlagd av miljörörelsen genom kriminella handlingar i syfte att avveckla jakten, jägarna och jakthundarna.

2010 anmälde den Svenska miljörörelsen bestående av bland andra Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen den Svenska licensjakten på varg till EU-domstolen för att Sverige har brutit mot reglerna i Art- och habitatdirektivet.

EU gick på anmälarens linje och inledde ett överträdelseärende.

Och nu gäller EU:s lagar
EU-kommissionen bevakar just nu att den svenska rovdjurspolitiken genomförs på ett EU-rättsligt korrekt sätt.

När alla som på olika sätt hjälp till med ”Projekt varg” nu har lyckats med att skapa en frilevande vargstam i Sverige, då gäller också EU:s lagstiftning och krav.

Det ingår också i miljörörelsens dolda agenda.

Hur svårt kan det vara?

NU HANDLAR DET BARA OM EN SAK

Var skall den kraftigt växande vargstammen i Sverige få finnas i framtiden? Vilka är det som skall få dela på problemen med vargbältet? Vilka jägare och markägare skall offras och bli sittande med svartepetter? Ska vargarna minska i Mellansverige måste de öka i söder eller i norr och vargbältet börjar nu bli fullbelagt med vargrevir, det finns inte plats för fler vargar där, så enkelt är det.

För NIMBYs gäller…
För NIMBYs gäller nu att vilseleda alla andra markägare och jägare, hitta en överenskommelse och en retorik som gör att andra jägare får ta hand om vargproblemen, så att han klarar sig själv. En så kallad NIMBYs.

Alla uttalanden, som nu görs av människor som avlönas av staten och som har samhällskontrakt, tyder på att ”samhällskontraktet” redan kan vara skrivet och att det redan finns en överenskommelse i frågan om vart vargarna skall få etablera nya revir i framtiden.

Alliansregeringen och miljöminister Lena Ek skrev i en debattartikel.

– Att en möjlighet för att rädda genetiken är att underlätta för invandrade vargar att nå Mellansverige.

Regeringens rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund förespråkade i en TV-intervju en naturlig invandring av varg i från nordöst.

Expressen tog ställning
Expressen tog på ledarsidan för ett tag sedan klart ställning för att vargarna skall finnas i Norrland och gick också emot renskötseln.

SJF förespråkar nu en lösning för oss jägare som innebär att det skall få finnas två vargrevir i varje län. Detta innebär, 2 vargrevir i Norrbotten, 2 i Västerbotten, 2 i Jämtland och 2 i Västernorrlands län. Vilket gör att ytterligare minst 800 000 hektar jaktmark i Norrland skall offras till vargen.

Rovdjursföreningens ordförande Ann Dahlerus säger att politiker och myndigheter måste börja överväga att tillåta vargetablering i renskötselområden:

– Om det visar sig att det inte fungerar att flytta vargar, så måste man ju fråga sig hur den svenska vargstammen ska få genetisk kontakt med vargar österut. Och såvitt vi kan se, är det enda att börja tänka i termer av att vi måste ha vargetableringar i renskötselområdet. Det är ett mycket stort område, 54 procent av landets yta. Man måste börja våga jobba med sådana tänkbara lösningar, säger Ann Dahlerus till Ekot.

Hedin föreslår reservat i norr
Karl Hedin presenterade följande förslag, när han föreläste i Edsbyn:

– En lösning på vargfrågan skulle vara att skapa ett vargreservat till exempel norr om Torne älv. En annan lösning är att begränsa vargstammen till max två revir per län och att förvaltningen, avskjutningen, sköts av staten, säger Karl Hedin till Hela Hälsingland.se.

Karl Hedin, skogsägare, föreläsare och författare till boken Varg och landsbygdsboende, var inbjuden för att föreläsa under kvällen. Han menade att man borde skjuta av vargen i Mellansverige och i stället låta den växa sig stark i norra delarna av landet. Det här rapporterar Upsala Nya Tidning/unt.se.

I vargboken pekar Karl Hedin ut ett område norr och öster om Torne älv som ett lämpligt område för varg. Vilket också är själva lösningen på vargproblemen i boken.

SKK:s inställning
Svenska kennelklubben har också uttalat sig i frågan:

– Dessutom ska hela stammen inhysas på bara halva landets yta. Hur kan man försvara att halva Sverige ska vara fritt från varg? säger SKK:s ordförande Nils Erik Åhmanssons till Jakt & Jägare.

Ulf Berg den moderate riksdagsmannen efterlyser en djupare diskussion om var vargarna ska vara i Sverige.

– Det är i de norra delarna av landet vi borde ha våra vargar. Det är ju där de har kontakt med vargstammarna i andra länder. Det kommer att bli en stark kollision med rennäringen, men den konflikten har vi i dag med bland annat fäbodsbrukarna, säger Ulf Berg till Jakt & Jägare.

Det här innebär att Alliansregeringen, Rovdjursutredaren, Moderaterna, Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Tidningen Expressen, Svenska jägarförbundet, Svenska kennelklubben, Rovdjursföreningen och Karl Hedin, just nu presenterar samma rovdjurspolitik. Vargplågan skall spridas norrut, i norra Sverige

Tillfälligheter
Är det tillfälligheter? Att plötsligt alla dessa är överens om en ett helt nytt system där rennäringen och norrlänningarna i framtiden skall få ta hand om vargproblemen.

Nej det är knappast troligt!

Vi känner sedan tidigare till att det alltid är en för SJF politiskt korrekt och statligt bidragsanpassad vargpolitik som SJF presenterar. Ekonomiska styrmedel, skattemedel som ges i form av villkorade bidrag till samerna kommer att användas för att avveckla rennäringen.

En helt ny teknik kommer att användas för att märka vargarna. En liten sändare under huden som sänder position, fart, färdriktning, vilken puls och kroppstemperatur vargen har kommer att göra illegal jakt mycket riskfylld. Det kommer att bli mycket svårt att ta saken i egna händer.

De ska offras
DÅ KANSKE VI KAN RÄKNA UT VART VI ÄR PÅ VÄG.

Att det är Norrlandslänen, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten (även Gävleborg) som i framtiden skall få ta hand om den kraftigt växande vargstammen.

Det är jägare, jakthundar och alla människor som lever på landsbygden i vargbältet och i Norrland som skall offras och till vargen, så brutal är sanningen och verkligheten i vargfrågan.

Dick Broman