Stoppa den fria kalvjakten

Älgstammens framtid står på spel, vilket är oroande för mångfalden framledes. I årets älgjakt saknas kalvar nära nog i hela landet. På några ställen finns ännu en jaktbar stam. Detta beror inte på viltvård utan snarare på slumpen. Den helt idiotiska fria kalvjakten kombinerat med dagens rovdjurspolitik håller på att rasera återväxten fullständigt. Det påstås […]

Älgstammens framtid står på spel, vilket är oroande för mångfalden framledes. I årets älgjakt saknas kalvar nära nog i hela landet. På några ställen finns ännu en jaktbar stam. Detta beror inte på viltvård utan snarare på slumpen. Den helt idiotiska fria kalvjakten kombinerat med dagens rovdjurspolitik håller på att rasera återväxten fullständigt.

Det påstås att fri kalvjakt skall höja medelåldern på älgstammen. Ja visst, men älgstammen blir också äldre för varje år för att till slut bli till ingenting.

”Man kan aldrig skjuta bort alla kalvar.” Detta är en urfånig kommentar jag hört till leda.

Jag tror inte den som sa så har räknat med rovdjurens insatser.

Var tar då alla kalvar vägen? Brist på tjurar anges som en orsak. Visst, men det finns även där undantag. Även på ställen med skapligt med tjurar syns det likt förbenat ingen kalv. Jag bara väntar på nästa intressanta ”sanning” som skall förklara vad som håller på att hända i skogen.

Nej, den fria kalvjakten är det absolut sämsta som har införts i älgförvaltningen.

Älgutredningen, som bland annat föreslår fri kalvjakt även i fortsättningen, ger heller inget hopp. Utredningen verkar tyvärr vara en kopia av ett styrelseprotokoll från något bolagsmöte inom skogsindustrin.

Att jaktarrendena varje år ger ett tillskott på nära nog miljardbelopp till skogsägarna verkar ingen bry sig om, trots att skogen ger en rejäl avkastning först vart åttionde till etthundrade år.

När man sedan läser i älgutredningen att det skall bli större förvaltningsområden blir man mörkrädd. Jätteområdet ska ha en oberoende ordförande med utslagsröst. Var finns den personen? Alla har ju sina sympatier någonstans om de vet något om jakt och skogsbruk. Sedan skall ingen markägare få stå utanför. Jaha, nu börjar vi närma oss konfiskering av arealer. Det måste väl framledes finnas utrymme för personlig bedömning om det visar sig få oregerliga proportioner, eller?

Det börjar höjas röster mer och mer om förslag på inställd jakt framöver. Men det måste ju gå att hitta ”syndarna”, som förorsakat denna stora skandal. Och sedan ska dessa personer sitta med i ledningen för detta nya spektakel. Ja, då är det väl bara att konstatera att maktfullkomligheten är fullständig. Det finns två förlorare idag, dels viltet, dels jägarkåren. Det är jägarna som får betala hela kalaset för dessa äventyr i miljardklassen.

Det är vi jägare som håller i avtryckaren. Visst, men i vårt välordnade samhälle har vi svenskar fått lära oss att lyda order, inte tänka själva.

Det finns ett ordspråk som säger ”tok gör som galen säger”.

Vägrar vi ställa upp orimliga avskjutningskrav från skogsbolagen kommer det annat folk och skjuter det som vi ”tänkt” spara.

Så gör oss en tjänst, sluta upp med att lägga skulden på jägarna.