JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.
Foto: Jägarnas Riksförbund JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Svag politisk förmåga att sätta mål

Sverige har höga ambitioner inom klimat och miljö utan att politikerna har satt tydliga mål där motstridigheter har avvägts, vilket påverkar jakt och viltvård. Nu avrapporteras dålig måluppfyllelse, skriver JRF:s förbundsordförande.

Varghändelsen i Koppom i Värmland upprör med rätta. Här kom en varg mellan en 3-åring och dess förälder och ett rådigt ingripande med yxa gjorde att vargen tillfälligt motades bort. När vargen kom tillbaka sköts den, varpå polisen beslagtog vapen och nu utreder jaktbrott.
Vi vet faran med orädda vargar och för JRF är det lika uppenbart som självklart att sådana vargar omgående måste avlivas. Och hur ska barn och tamdjur kunna skyddas om polisen tar de vapen som behövs för att med någon trygghet kunna leva i området?
Normen borde vara att de boende omgående får hjälp med att bli av med potentiellt farliga rovdjur som vistas i närheten, inte att de blir misstänkta för jaktbrott och tappar sina redskap för att skydda sig.

TROTS ATT inget land i EU vill ha förbud mot jakt och skogsbruk på 10 procent av landets areal fortsätter EU-kommissionens fundamentalistiska bevarandetjänstemän att envist driva frågan. EU-kommissionen driver också på arbetet att förbjuda bly i kulammunition och att öka möjligheten för miljöorganisationer att påverka EU-lagstiftningen enligt Århuskonventionen. Någon vilja att uppdatera art- och habitat samt fågeldirektivet finns dock inte.
Urbaniserade delar av EU driver tesen att naturen mår bättre utan människor, men att de själva är beroende av naturens produkter är främmande. Att vilt och boskap svälter ihjäl i de av naturromantikerna omhuldade rewilding-projekten förträngs och jägare är illa omtyckta. Det är ett enormt avstånd till att förstå att vi brukar resursen vilt – inte förbrukar!

SVERIGE HAR i internationella överenskommelser höga ambitioner inom klimat och miljö utan att politikerna har satt tydliga mål där motstridigheter har avvägts. Viltvård och jakt påverkas av detta, genom allt från strikt skyddade stora rovdjur och fåglar, invasiva arter till förbud att sälja sälprodukter och rödlistor. Nu avrapporteras dålig måluppfyllelse, trots att det är svag politisk förmåga att sätta mål som är orsaken.
Skogsutredningen, som egentligen skulle stärka äganderätten, har synliggjort detta tillkortakommande. JRF:s remissvar utgår från att aktivt skogsbruk är grundläggande för att få fina klövviltsstammar. I motsats till den svältdöd som pågår i till exempel Haparanda skärgård lyfter JRF vikten av att kunna bruka vilt på all mark, inklusive reservat.
Tänk om politiken kunde slå fast att fundamentet till att skapa bästa miljö- och klimatförsäkring inför en okänd framtid är att många olika ägare får bruka utifrån de lokala förutsättningarna, inte mer byråkrati och styrning.