Bernt Lindqvist, tidigare förbundsjurist på Jägarnas Riksförbund, har varit med om att forma rysk jaktlagstiftning. Svensk tvångsanslutning till viltvårdsområden var inget ryssarna ville ha.
Foto: Anders Ljung Bernt Lindqvist, tidigare förbundsjurist på Jägarnas Riksförbund, har varit med om att forma rysk jaktlagstiftning. Svensk tvångsanslutning till viltvårdsområden var inget ryssarna ville ha.

Tvångsanslutningar inom jakten hör inte hemma i Sverige

Efter Rysslands frigörelse från kommunismen fanns ett stort behov av förnyelse av landets jaktlagstiftning, för att möta upp en demokratisering i landet. Ryssland vände sig till Sverige för att få expertis inom området. Den mest sakkunnige anlitades. Valet föll på Bernt Lindqvist, före detta förbundsjurist i Jägarnas Riksförbund.

Bernt Lindqvist har förutom arbetet som förbundsjurist deltagit i många och omfattande jaktutredningar och jaktberedningar. Utan att gå in på detaljer konstaterar jag att han har ett imponerande arbete inom jaktjuridik bakom sig och han är fortfarande verksam.

Genom Bernts insats i Ryssland, vilken fortfarande pågår, kan man med all rätt säga att rysk jaktlagstiftning vilar på en svensk jaktexperts kunnande. Vidare bör nämnas att Bernts insats i det ryska demokratiseringsarbetet inom jakten har rönt stor uppskattning. Han har därför tilldelats hedersintygelser av såväl president Jeltsin som president Putin.

Svensk lag om viltvårdsområden otidsenlig

Det jag speciellt vill lyfta fram utifrån den information jag fått från Bernts arbete är att han nämnde för de ryska juristerna om den svenska lagen om viltvårdsområden. De ryska tjänstemännen avfärdade förslaget med att tvång och tvångsanslutningar tillhörde en svunnen tid. Nu är det demokrati, fria val och valmöjligheter som står i fokus. Utifrån den ryska inställningen mot tvång och tvångsanslutningar blir jag bekymrad när jag erinrar mig den svenska inställningen i frågan.

Så vitt jag vet är Sverige det enda landet i Europa med tvångsanslutningar inom jakten. Hur kan det förhålla sig så att till och med ett gammalt kommunistland är mer demokratiskt än vårt?

Kan det vara så att Sverige aldrig var ett helt igenom socialistiskt samhälle som våra grannar i öst och därför har vi svårare att ta avstånd från sådana metoder, som att tvångsansluta människor?

Tvångsanslutning är okej?

I Sverige talas det ofta om att den personliga integriteten är hotad i samband med övervakning med kameror för att förhindra brott, men att tvångsansluta folk verkar vara helt i sin ordning?

Med den inblick i det ryska demokratiseringsarbetet av jaktlagarna, som jag fått av Bernt Lindqvist, ställer jag en rak fråga till dig, Maud Olofsson:

”Kan du tala med jordbruksminister Eskil Erlandsson, om att ni i centerpartiet ansluter er till den majoritet som finns i regeringen för avskaffandet av dessa tvångsanslutningar?”

Det var nämligen så att när lagen om jaktvårdsområden ersattes av lagen om viltvårdsområden, hamnade ni olyckligtvis bland dem som förespråkade fortsatt tvång.

Nu, när demokratin breder ut sig allt mer i Europa, menar jag att våra jaktlagar framstår som väldigt föråldrade.

Jag hoppas på ett förnyat ställningstagande från centern i denna fråga.

Sture Nilsson, Sjulsmark