Varför ska ”ofarliga” vargrymlingar skjutas?

Som djurbonde kan man inte annat än förundra sig när två vargar grävt sig under det i marken nedvikta stängslet och ut från sitt hägn i Kolmårdens djurpark. Vilken form av stängsel har man använt i Kolmårdens djurpark för att stänga inne vargarna? När det gäller att stänga ute varg från beteshagar påstår Grimsö-forskarna och […]

Som djurbonde kan man inte annat än förundra sig när två vargar grävt sig under det i marken nedvikta stängslet och ut från sitt hägn i Kolmårdens djurpark.

Vilken form av stängsel har man använt i Kolmårdens djurpark för att stänga inne vargarna?

När det gäller att stänga ute varg från beteshagar påstår Grimsö-forskarna och länsstyrelsen att det räcker att runt betet sätta upp elstängsel med fyra till fem parallella trådar till en höjd av 110 centimeter och ett inbördes avstånd mellan trådarna på 20-25 centimeter. Man har dessutom kallat dessa stängsel ”rovdjurssäkra”, men på senare tid har man börjat använda uttrycket ”rovdjursavvisande”…

När det gäller de förrymda vargarnas fortsatta öde har Naturvårdsverket och länsstyrelsen lämnat ett bestämt besked. Kan rymlingarna inte sövas och återföras till Kolmårdens djurpark skall de skjutas. Varför?

Enligt Mats Höggren, djurchef för Kolmårdens djurpark, är de båda ungvargarna inte farliga för vare sig människor eller djur. Detsamma har forskare och ”experter” sagt även om de vargar som lever fritt i vårt land. Varför är det då så viktigt att skjuta dessa rymlingar?

Olof Liberg och hans kollegor på Grimsö forskningsstation påstår att den svenska vargstammen är så inavlad att Sverige bör importera vargar från Ryssland eller Finland för att få in nya gener i den svenska vargstammen.

Det skulle inte behövas om i stället de här ungvargarna från Kolmårdens djurpark fått tillföra de behövliga nya generna till den frilevande vargstammen i Sverige.

För det är väl inte så att djurparksvargarna i vårt land har samma genetiska härstamning som de frilevande svenska vargarna?

Anne-Christine och Stig Engdahl,

djurbönder i DalsEd-Haldenreviret