Vargen är tillbaka i Tallåsen/Liljendahl Värmland

Spår efter fyra vargar i februrari-maj-november mörkar Grimsö. Söndagen den 8 november  klockan 12.30: En passkytt på vägen. Då kom en varg och kastade cirka 50 meter från passkytten.Fem kilometer söder om denna plats hittades tre högar av vargskit med päls och benbitar samt spår. Två slagplatser av älg hittades, varav en är ett hondjur.

Spår efter fyra vargar i februrari-maj-november mörkar Grimsö.

Söndagen den 8 november  klockan 12.30: En passkytt på vägen. Då kom en varg och kastade cirka 50 meter från passkytten.
Fem kilometer söder om denna plats hittades tre högar av vargskit med päls och benbitar samt spår. 
Två slagplatser av älg hittades, varav en är ett hondjur.